Liberecký kraj zaštiťuje 18 vědomostních olympiád

Verze pro tisk |

Logika, geologie, dějepis, matematika i český jazyk nebo španělština. Liberecký kraj zaštiťuje 18 vědomostních olympiád

V průběhu měsíce ledna odstartovala postupová kola vědomostních soutěží (olympiád) školního roku 2022/2023 pro žáky základních a středních škol. Liberecký kraj, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu LK, je garantem 18 tradičních soutěží.

Vědomostní soutěže tzv. olympiády rozšiřují znalosti žáků základních a středních škol v dané oblasti, především těch talentovaných a nadaných, pro které jsou určitě zpestřením výuky, neboť zadání okresních a krajských kol tvoří převážně odborníci z vysokých škol,“ říká náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost Jiří Čeřovský.

Žáci mohou soutěžit v olympiádě matematické, fyzikální, chemické, biologické, v českém jazyce, dějepisné, zeměpisné, geologické nebo logické. Dále v soutěžích v anglickém, německém, francouzském, španělském či v ruském jazyce, programování, středoškolské odborné činnosti nebo Matematickém a Přírodovědném klokanu.

Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci olympiád je finanční zabezpečení. Celý projekt olympiád bude stát téměř 2 miliony korun. Částečně bude zabezpečen finančními prostředky ze státního rozpočtu a Liberecký kraj se na něm podílí milionem korun. Postupová kola olympiád realizuje Liberecký kraj ve spolupráci s partnery, příspěvkovými organizacemi obcí. Jejich seznam a popis rozsahu spolupráce je uveden níže.

Seznam partnerů projektu:
Název

Rozsah spolupráce

 

 

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

Realizace okresních kol soutěží pro žáky ZŠ a SŠ v okrese Liberec a všech krajských kol

 

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Realizace okresních kol soutěží pro žáky ZŠ a SŠ v okrese Česká Lípa

 

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace

Realizace okresních kol soutěží pro žáky ZŠ a SŠ v okrese Jablonec nad Nisou

 

Středisko volného času dětí a mládeže Semily, příspěvková organizace

Realizace okresních kol soutěží pro žáky ZŠ a SŠ v okrese Semily

 


 

Vědomostní soutěže navazují na rámcové vzdělávací programy daného oboru vzdělání, přispívají k rozvoji potenciálu žáků a žákům mohou pomoci i při přijímacím řízení na střední či vysoké školy. Napomáhají také pedagogům, a to k identifikaci nadaných a talentovaných žáků. Ti nejlepší z krajských kol mohou postoupit do celostátních či mezinárodních finále soutěží. Úspěšné reprezentanty regionu v celostátních či mezinárodních olympiád oceňuje každoročně i Liberecký kraj při slavnostní akci pořádané odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

V loňském školním roce se do okresních a krajských kol vědomostních soutěží zapojilo v různých věkových kategoriích 4.500 žáků a v celostátním finále reprezentovalo Liberecký kraj 53 žáků,“ doplnil náměstek Čeřovský.

Informace o vyhlášení, průběhu i výsledky soutěží jsou pravidelně uveřejňovány na Informačním a vzdělávacím portálu www.edulk.cz na https://edulk.cz/pedagogove/sport-a-souteze/vedomostni-souteze-garantovane-krajskym-uradem-lk.


 


 


 


 

Anna Vašková

odborný zaměstnanec tiskového oddělení

Facebook: Libereckykraj

Twitter: Libereckykraj

Instagram: Libereckykraj

Nahoru