Liberecký kraj podporuje dotacemi zemědělce

Verze pro tisk |
Liberecký kraj podporuje dotacemi zemědělce i výrobce potravin
Dosáhnout zdravější půdy a pestřejší venkovské krajiny. To jsou hlavní cíle dotačního programu, který již podruhé vyhlašuje Liberecký kraj. Jeho konkrétní název zní Dotační program 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce. Pro zájemce jsou připraveny stejně jako vloni 3 miliony korun.
Cílem programu je vyzdvihnout a podpořit příklady dobré praxe v oblastech, kterými by se zemědělství v našem kraji mělo ve větší míře ubírat.
Patří sem zejména:
  • Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny
  • Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, komunitně podporované zemědělství
  • Zachování a obnova krajinného rázu a venkovského charakteru nemovitostí
  • Zlepšení zdravotního stavu včelstev, výměna starých úlů, výsadba dřevin a bylin pro lepší potravní nabídku opylovačů
Obsahově je program velmi široký, aby podpořil podnikání, které rozvíjí venkov a je šetrné k životnímu prostředí. Program je otevřený pro všechny typy žadatelů od fyzických osob, přes osoby samostatně výdělečně činné, až po mikropodniky. Většina příjemců podpory jsou rodinné farmy nebo jednotlivci. Společným znakem je, že založili své hospodaření nebo výrobu na blízkém vztahu s místem, kde žijí a pracují, na setkávání se svými zákazníky a na péči o své okolí, která zdaleka přesahuje konvenční zemědělskou výrobu.
Příkladem loni podpořených projektů je vybavení zemědělských statků pro zpracování a prodej masa z vlastního chovu skotu, zřízení samoobslužné prodejny nebo zakoupení vakuovaček a přenosných lednic. Pěstitel jablek v bio kvalitě díky krajské dotaci pořídil lis na moštování. Dva producenti medu a včelařských produktů se rozhodli otevřít místní prodejny a díky tomu zvelebí a oživí svou obec.
Hned v prvním roce vyhlášení dorazilo 33 žádostí, vyhovět jsme mohli 24. Velký zájem o program zaměřený na malé producenty a adaptaci zemědělství na klimatickou změnu je pro mě příjemnou zprávou. Je vidět, že směřování k udržitelnému zemědělství není věcí několika málo nadšenců, ale je to důležitý aspekt pro velké množství zemědělců, které má smysl v tomto směřování podporovat,“ okomentoval radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.
Více než polovina projektů zvyšuje organickou složku v půdě, zlepšuje vláhové poměry a zvyšuje odolnost krajiny proti výkyvům počasí. Pořízením zemědělských strojů s nižší hmotností a menšími rozměry mohou zemědělci obhospodařovat členitější pole i louky. Květinová farma se zaměřila na zlepšování půdy kompostem, ekologičtí pěstitelé zeleniny se soustředí na kvalitu produkce a snaží se pokrýt velkou poptávku a poradit si se škůdci a suchem. Všechny zemědělce spojuje velký podíl ruční práce, a proto většina nakoupeného vybavení je pečlivě vybraná mechanizace, která ušetří čas i síly na těchto rodinných farmách.
Pokud chceme funkční a úrodnou krajinu pro naše děti, musíme pracovat na zvýšení organické složky v půdě, také na zlepšení vodního režimu a nesmíme zapomínat i na podporu opylovačů v podobě kvetoucí stravy pro ně. Program 8.3 podporuje život na venkově jako celek, usiluje o propojování rostlinné a živočišné výroby, o bližší vztahy mezi výrobci a jejich zákazníky, o sblížení zemědělství a ochrany životního prostředí. Zrealizované projekty dokládají, že řádné hospodaření není protikladem, ale synonymem pro péči o krajinu,“ doplnil radní Židek.
Kromě programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce kraj vyhlásil i program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu s finanční alokací 15 milionů korun. Příjem žádostí končí 31. května.
Více informací je k dispozici na dotačním webu: https://dotace.kraj-lbc.cz

 

 

 
Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí Libereckého kraje
Facebook: Libereckraj
Twitter: Libereckykraj
Instagram: Libereckykraj
alt
Nahoru