LÁVKA KOPEČEK - SVÁROV

Verze pro tisk |

LÁVKA KOPEČEK - SVÁROV

  • stavba lávky z Kopečku na Svárov začala předáním staveniště 24.8.2022, stavební práce se rozjely v září loňského roku
  • lávka je nyní hotová, jen kvůli klimatickým podmínkám nebylo možné na povrch lávky aplikovat tzv. pochozí izolaci (teplota materiálu před aplikací totiž nesmí klesnout ani v noci pod 5 stupňů Celsia). Aplikace bude provedena v době, kdy to dovolí klimatické podmínky, lávku bude nutné v této době na cca tři dny uzavřít, veřejnost o této skutečnosti budeme informovat s předstihem
  • zhotovitelem stavby byla firma VIAMONT Servis a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení s cenou 27,3 mil. Kč, cena se v průběhu stavby nezvýšila, dodržen byl také termín dokončení
  • lávka je dlouhá cca 60 metrů, široká čtyři metry a slouží cyklistům i chodcům
  • tvoří ji ocelová oblouková konstrukce se zavěšenou betonovou mostovkou, součástí lávky jsou také přístupové chodníky a veřejné osvětlení
  • Na straně Kopečku lávka začíná v ulici U Kola v křižovatce se Zimní ulicí, na straně Svárova končí na louce u hasičské zbrojnice, odkud lze místní cestou dojít až do ulice Karla Poláčka
  • Stavbu provázela dopravní omezení na silnici I/9 při vjezdu do České Lípy, kde byla snížena rychlost ze 70 km/h na 50 km/h a v nejužším místě na 30 km/h. Na několik sobot bylo místo také zcela uzavřeno kvůli instalaci velkých součástí lávky
  • Lávka spojuje dvě českolipské čtvrti donedávna oddělené silnicí I/9.
  • projektovat se začala lávka v říjnu 2020, autorem projektu jsou projektanti z firmy VANER s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 908tis. Kč.
  • 6. 5. 2021 byla podepsána smlouva na výkup 3913 m2 pozemku na Svárově, který byl pro stavbu lávky potřeba, pozemek byl vykoupen za cenu 2,1 mil. Kč

 

 

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová

tisková mluvčí

alt
alt
Nahoru