Česká Lípa připravuje architektonickou soutěž na novou knihovnu

Verze pro tisk |
Česká Lípa připravuje architektonickou soutěž na novou knihovnu
Otevřený prostor, který je dostupný všem, a ve kterém se můžeme setkávat, bavit se a vzdělávat. Taková by měla být nová hlavní budova českolipské městské knihovny, která bude stát v proluce Jeřábkova náměstí v historickém centru města. Její konkrétní podoba vzejde z architektonické soutěže, kterou nyní Česká Lípa připravuje. Na řádném uspořádání otevřené architektonické soutěže o návrh město spolupracuje s konsorciem HP_MV, které zvítězilo ve výběrovém řízení.

 
Konsorcium HP_MV tvoří hlavní člen konsorcia Havel & Partners s.r.o. a architekt Ing. arch. Miroslav Vodák, veřejnou zakázku na uspořádání architektonické soutěže konsorcium získalo s nabídkovou cenou téměř 772 tisíc Kč. „Nyní shromažďujeme veškeré potřebné dokumenty a dáváme dohromady podmínky soutěže. Vyhlásit bychom architektonickou soutěž chtěli na začátku příštího roku,“ uvedl na úvod místostarosta České Lípy Martin Brož. Po vyhlášení vítězů architektonické soutěže s nimi bude město dále jednat o tom, kdo z nich zpracuje kompletní projektovou dokumentaci výstavby nové budovy městské knihovny. Úplně stejně město postupovalo i v případě architektonické soutěže na rekonstrukci Škroupova náměstí, kde projektovou dokumentaci nakonec zpracovává vítěz soutěže, ateliér M2AU z Brna.

 
Nová budova knihovny by měla stát v proluce Jeřábkova náměstí, stavba se dotkne i dlouhodobě nevyužívaných objektů čp. 158 a 159, které by měly být do nové knihovny zakomponovány. Součástí návrhu by měla být také budoucí podoba samotného Jeřábkova náměstí, na kterém je nyní parkoviště. To, že je prostor proluky Jeřábkova náměstí pro stavbu knihovny vhodný, si město ověřilo v rámci ideové architektonické soutěže v roce 2018.

 
Chceme, aby nová knihovna byla příjemným, vzdušným, světlým a bezbariérovým místem pro všechny, kteří mají chuť se vzdělávat, potkávat se nebo si užít klidu s knihou v důstojném prostředí. Měl by to být také prostor vhodný pro pořádání kulturních akcí, knihovna by se měla stát přirozeným centrem společenského života, kde každý najde zázemí, které hledá. Bohužel, stávající budova knihovny tyto podmínky i přes nezměrnou snahu všech zaměstnankyň knihovny nesplňuje, a není technicky možné ji zásadněji upravit. Proto postavíme budovu knihovny novou. Získáme tak nejen zbrusu novou a moderní budovu, ale vyřešíme i dlouholetý problém s nezastavěným a plně nevyužitým prostorem v proluce Jeřábkova náměstí v samotném středu města. Občané i pracovnice knihovny na novou budovu čekají mnoho let. Věřím, že nyní jsme vykročili správným směrem na cestě k jejímu vybudování,“ řekla starostka České Lípy Jitka Volfová.
alt
Nahoru