Česká Lípa odkoupila dům v Mariánské ulici

Verze pro tisk |

Česká Lípa odkoupila dům v Mariánské ulici


Město Česká Lípa odkoupilo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dům čp. 217 v Mariánské ulici, který stojí v rohu náměstí T.G.M. a přímo sousedí s českolipskou radnicí. Výkup za kupní cenu 4,642 mil. Kč odsouhlasili českolipští zastupitelé na svém zářijovém jednání, kupní cenu a záměr výkupu zastupitelé odsouhlasili ještě před letními prázdninami.


U domu, který je léta neudržovaný, město zajistí provizorní opravu. Do budoucna pak plánuje dům kompletně zrekonstruovat a využít jej pro potřeby městského úřadu. Stav domu se v minulosti řešil s majitelem několikrát, ten však dům neopravil. Před dvěma lety byl stav domu dokonce natolik špatný, že musela být uzavřena Mariánská ulice, a to do doby provizorního zajištění objektu. K rychlému řešení vzniklé situace tehdy městu napomohla firma MISTAV – CL, s.r.o. Před časem majitel domu zemřel a v dědickém řízení nemovitost i s pozemkem připadla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od kterého město nyní chce dům koupit.


Koupě tohoto domu je pro nás opravdu důležitá. Nejen, že můžeme dům účelně využít, ale zároveň po jeho opravě zmizí z centra města objekt, který vzhled náměstí nyní výrazně hyzdí,“ podotkla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.


Spolupráce mezi městem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je velmi intenzivní díky pilotnímu projektu, pro který bylo město Česká Lípa před třemi lety osloveno jako první. Tento projekt umožňuje samosprávám napřímo získat od úřadu majetek, který potřebují pro budoucí rozvoj. Městu Česká Lípa se tímto způsobem podařilo získat již 13 pozemků v nejrůznějších částech České Lípy. Půlku z nich město získalo bezúplatně, za zbylé zaplatilo město celkem cca 3,7 mil. Kč. Všechny pozemky jsou důležité pro další rozvoj města nebo díky jejich získání radnice sjednocuje vlastnické vztahy v dané lokalitě.


Zastupitelé přidělili dotaci z dotačního programu na podporu zdravotních služeb


450 tis. Kč přidělili českolipští zastupitelé v rámci dotačního programu na podporu zdravotních služeb na svém zářijovém jednání. Jedná se o jedinou žádost, která byla podpořena z tohoto dotačního programu, který zastupitelé letos vyhlašovali hned dvakrát.


V prvním kole se nikdo nepřihlásil, a proto zastupitelé dotační program vyhlásili na svém jednání v červnu znovu, žádosti bylo možné podávat od 1. – 31. 8.2023, připraveno v dotačním programu bylo 1,5 mil. Kč. Do druhé výzvy se přihlásil MUDr. Martin Mikula, praktický lékař. Získanou dotaci využije např. na plat zdravotní sestry, ale také na dovybavení ordinace.


Dotační program byl poprvé vypsán v roce 2018, za dobu jeho fungování se podařilo z programu podpořit tři lékaře, naposledy MUDr. Tomáše Novotného v loňském roce.


Česká Lípa chce na opravu atletické dráhy na městském stadionu žádat dotaci


V roce 2024 by se chtělo město Česká Lípa pustit do opravy atletické dráhy na městském stadionu v České Lípě. Na náročnou investici, jejíž cena je odhadnuta na cca 36 mil. Kč, chce město získat dotaci z Národní sportovní agentury. Zastupitelé na svém zářijovém jednání proto odsouhlasili povinnou finanční spoluúčast v případě, že by město dotaci získalo.


Z výzvy Národní sportovní agentury by mohlo město získat až 70 % uznatelných nákladů, spoluúčast města je tak odhadnuta na cca 15 mil. Kč. Stavební práce by mohly být zahájeny v roce 2024, hotovo by pak mělo být do konce roku 2025.


V rámci investice město plánuje opravit kompletně nejen atletickou dráhu, ale také upravit fotbalové hřiště, vybudovat zde systém automatické závlahy a pořídit nové umělé osvětlení areálu.


V České Lípě se nyní pracuje na několika velkých projektech, nezapomínáme ale ani na sportovce. Uvědomujeme si, že stav atletické dráhy opravdu není dobrý. O dotaci nyní žádáme již potřetí a znovu nemáme jistotu, zda budeme úspěšní. I v případě, že dotaci nezískáme, jsme připraveni do rozpočtu na příští rok uvolnit potřebné finanční prostředky, abychom stavbu mohli zahájit. Projekt i stavební povolení máme, doufám, že se nám tedy podaří vysoutěžit i zhotovitele,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že děkuje za širokou podporu tohoto projektu mezi českolipskými zastupiteli.


 


V České Lípě 27. září 2023

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 

Nahoru