Reprezentantka SPORT RELAX Adéla Šinerová má zlato

Zprávička
Verze pro tisk |

Náš klub SPORT RELAX reprezentovala Adéla Šinerová na mezinárodním turnaji Pardubice Open 2019 - 7th International Karate Lions Cup. Áďa má vynikající sezonu a formu, což potvrdila na tomto turnaji a odvezla si zaslouženě zlato.

Po turnaji proběhlo reprezentační soustředění, kde se věnovala detailům v technikách. Děkujeme za perfektní reprezentaci karate klubu SPORT RELAX.

Další zprávičky

V Liberci se sešlo na 200 ředitelů dětských domovů a volnočasových středisek z celé republiky

12.11.2019 21:35 | Filip Trdla

Na tři dny se stal Liberecký kraj hostitelem 14. ročníku Celostátního semináře ředitelů středisek volného času (SVČ) a domů dětí a mládeže (DDM). Pod záštitou Petra Tulpy, náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, si ředitelé vyměnili své zkušenosti. V rámci akce ocenil ministr školství Robert Plaga přítomné za dlouhodobou úspěšnou práci s dětmi. Jednou z oceněných byla i Věra Bártová, ředitelka SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou.

„Setkání sloužící k výměně zkušeností ředitelů DDM a SVČ považuji za velmi důležité, stejně jako jejich celoroční úsilí. Práce s dětmi je náročným a nekončícím procesem, ve kterém je každý nový nápad vítán. Rozumné a smysluplné využití volného času dětí a mládeže je totiž nejlepší prevencí proti všem patologickým jevům,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Celostátního semináře, který se konal od čtvrtka 7. do soboty 9. listopadu 2019, se zúčastnilo téměř 200 ředitelů a jejich zástupců ze 180 domů DDM a SVČ. První den měli účastníci možnost navštívit DDM a SVČ Libereckého kraje a čerpat tak z jejich zkušeností. Své brány jim otevřela také iQlandia, kde se měli kromě klasické exkurze možnost zúčastnit dvou vzdělávacích programů Planetárium a IQFABLAB. Večer pak proběhla panelová diskuze k tzv. „Šablonám“, neboli zjednodušeným projektům ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Část dopoledního programu druhého dne proběhla v Kongresovém centru Babylon. Jako ukázku jedné z dominant Libereckého kraje nabídli organizátoři ředitelům oběd v restauraci horského hotelu Ještěd. Odpoledne zaplnily workshopy, které byly zaměřeny mimo jiné na legorobotiku, timemanagement, youtubering, legislativu a čerpání a úpravy v Šablonách II. V rámci akce proběhlo také Republikové shromáždění delegátů Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

Celou akci zakončil slavnostní večer, který se odehrával v kulisách a kostýmech První republiky. Zde obdrželi ocenění ředitelé upomínkový předmět vyrobený v novoborských sklárnách, a to malý skleněný Ještěd. Akce proběhla ve spolupráci Národního institutu dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy ČR.

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyhlašuje dotační programy na rok 2020

6.11.2019 22:27 | Filip Trdla

Rada Libereckého kraje včera schválila vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Kraj podpoří kulturní aktivity v regionu, záchranu a obnovu památek, ale i stavebně historický průzkum či cestovní ruch. Celkem připravil ve všech programech 15.750.000 korun.

„Dotační programy našeho resortu jsou nastaveny tak, abychom vyšli vstříc potřebám v regionu v oblasti kultury, péče o památky a také v oblasti cestovního ruchu. A právě dotační programy poslední oblasti jsou čím dál žádanější. A od výsledků projektů si slibujeme lepší servis pro návštěvníky v oblasti cestovního ruchu na území kraje,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Účelem dotačního programu Kulturní aktivity v Libereckém kraji je spolufinancování akcí regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na události se širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic. Pro rok 2020 schválili krajští radní částku 1.800.000 korun.

Z dotačního programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji je možno žádat o finanční prostředky na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek. Pro rok 2020 je v programu vyčleněno 10.650.000 korun.

Další dotační program, Stavebně historický průzkum, je určený na průzkum a dokumentaci nemovitých kulturních památek prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje. Částka k rozdělení na příští rok je ve výši dvě stě tisíc korun.

Poslední oblastí podpory jsou čtyři dotační programy na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu. Program nazvaný Řemeslná a zážitková turistika se zaměřuje na rozšíření turistické nabídky včetně zážitkové turistiky a podporu řemeslných tradic. V programu připravil kraj pro příští rok 1.200.000 korun.

Cestovní ruch v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory podpoří titul určený ke zlepšení kvality a nabídky služeb v regionu. Podpoří také konkurenceschopnost produktů a marketingové aktivity. V programu na zájemce čeká celkem 700.000 korun.

Program Podpora informačních center pomůže aktivitám spojeným s propagací nových produktů cestovního ruchu a zkvalitněním služeb informačních center. Je zde připraveno 600.000 korun.

Posledním programem je Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu. Bude určen ke zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech. V tomto dotačním programu je pro žadatele připraveno 600.000 korun.

Pro všechny žadatele Liberecký kraj připravil na rok 2020 dva semináře na téma „Jak správně vyplnit žádost o dotaci“.

„Na tyto dotační programy v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu naváže nabídka dotační podpory v dalších oblastech, a to ještě letos v prosinci a na začátku příštího roku,“ dodal hejtman Martin Půta.
 

V Machníně a Kamenici se jezdí po nových površích

2.11.2019 23:17 | Filip Trdla

Kraj dokončil opravy dalších dvou havarijních úseků silnic III. třídy, a to mezi Libercem, Machnínem a Stráží nad Nisou a v Zákupech, Kamenici. Celkové náklady u obou úseků dosáhly částky zhruba 15 milionů korun. Liberecký kraj již připravuje výběrová řízení na rekonstrukce v roce 2020. Během letošního listopadu kraj plánuje znovu hledat firmu, která zrekonstruuje silnici II. třídy mezi Mimoní a Ralskem.

Oprava povrchu vozovky u silnice III. třídy mezi Libercem, Machnínem a Stráží nad Nisou navazuje na předešlou obnovu asfaltobetonového krytu v ul. Hradecká. V zastavěné části obce Stráž nad Nisou – Svárov a města Liberec ulice Stará a ulice Rynoltická došlo k úpravě stávajících zpevněných sjezdů a vjezdů z okolních pozemků a komunikací. „Stejně jako u většiny rekonstrukcí, i zde se vyčistily příkopy a jejich zatrubnění. Opravili jsme též propustky a dopravní značení. Chtěli jsme rovněž pro řidiče zpřehlednit křižovatku silnic III. třídy, která byla podle nás vcelku nebezpečná,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.
V místní části města Zákupy, Kamenice kraj dokončil celoplošnou opravu asfaltového krytu silnice III/26834. „Provedli jsme údržbu zpevněného asfaltového povrchu a opravili stávající sjezdy a vjezdy ze sousedních pozemků, komunikací a křižovatek. Řidiči se budou orientovat podle nového vodorovného i dopravního značení,“ vysvětlil náměstek Sviták.

Začátkem listopadu kraj plánuje vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnici II. třídy mezi Mimoní a Ralskem. Kraj plánoval zahájit rekonstrukci tohoto úseku již v letošním roce. „Bohužel jsme zatím nenašli vhodnou firmu. V současné době ale již máme dokončenou zadávací dokumentaci, kterou jsme přepracovali na aktuální cenu vydanou ministerstvem dopravy,“ uzavřel Sviták.


   

Českolipští radní přidělili čtyři veřejné zakázky vítězným dodavatelům

24.10.2019 21:50 | Kristýna Kňákal Brožová

Českolipští radní přidělili na svém jednání 15. října čtyři veřejné zakázky vítězným dodavatelům. Jednalo se o zakázky na revitalizaci parčíku v ulici 5. května, opravu fasády kavárny union, správu silniční světelné signalizace a pořízení dvou serverů pro technologické centrum. Náklady na realizaci těchto zakázek se vyšplhají celkem na 6,3 milionu korun.

Ještě v letošním roce by chtělo město stihnout realizovat zpevněné plochy v parčíku v ulici 5. května na Kopečku. Tam by měly vzniknout nové chodníky a mlatové odpočinkové plochy. Instalovány by měly být nové lavičky a odpadkové koše a také nové veřejné osvětlení. Realizaci zakázky bude mít na starosti firma DC AVEX, s.r.o. za 1,685 mil. Kč. V příštím roce chce město v úpravách parčíku pokračovat, vysadit novou zeleň a instalovat zde herní prvky pro malé děti.

Na jaře příštího roku se městu Česká Lípa konečně podaří opravit fasádu kavárny Union, která je nyní v nejvyšších patrech v havarijním stavu a kvůli odpadávajícím kusům omítky musí být chráněna záchytnou sítí. Radní zakázku přidělili firmě OPRAVY PAMÁTEK – Kabáč s.r.o., která fasádu opraví za bezmála 3,3 mil. Kč. Hotovo by mělo být do září příštího roku.

„Tuto zakázku město soutěží opakovaně již dva roky, v předchozích kolech se žádný zájemce o tuto zakázku nepřihlásil. Nyní jsme konečně zakázku vysoutěžili, ačkoli jsme dostali jen jednu nabídku. Nechceme však opravu fasády Unionky už dál zdržovat, protože stav fasády by se mohl nadále zhoršovat. Navíc chceme, aby tato krásná budova v centru města byla opravena a dále ji nehyzdila záchytná síť,“ uvedl místostarosta České Lípy Martin Brož.

Od 1. ledna příštího roku bude mít Česká Lípa novou firmu, která se bude starat o světelnou silniční signalizaci, tedy například o světelné křižovatky v Děčínské nebo Hrnčířské ulici. Předmětem smlouvy, kterou město uzavře na následující čtyři roky, tj. do 31. prosince 2023, bude údržba zařízení, zajištění revizí a odstraňování běžných provozních závad tak, aby signalizace fungovala bez chyb. Správu této signalizace bude mít na starosti firma AŽD Praha s.r.o., která nabídla cenu 907 tisíc korun. Nahradí tak firmu ELTODO, která se o silniční signalizaci ve městě stará nyní a které na konci letošního roku vyprší smlouva.

Poslední zakázkou, o které českolipští radní na svém jednání 15. října rozhodovali, byla zakázka na dodávkou dvou nových serverů do technologického centra městského úřadu, které bylo zřízeno v letech 2012-2013. Servery již neslouží dobře, a proto je nutné je vyměnit. Dodávku nových zajistí firma Nextis Services, s.r.o. za cenu 459 tis. Kč.
 

Kraj podpoří zadržování vody v krajině a také žadatele v rámci lesnického fondu

2.10.2019 22:53 | Filip Trdla

Krajští radní v úterý 1. října odsouhlasili poskytnutí dotací z programu na podporu retence vody v krajině. Celkem 6 milionů korun si rozdělí 11 žadatelů. Kraj nezapomíná ani na prevenci proti škodám způsobených zvěří a hmyzími škůdci a na opatření ke zlepšování stavu lesních porostů. Z lesnického fondu na ně dá necelých 800.000 korun.

„Snažíme se podporovat menší přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině. Jedná se například o vybudování či obnovu tůní, malých vodních nádrží, revitalizaci drobných vodních toků, přerušení odvodňovacích meliorací či výsadbu remízků,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Kraj podporuje i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích a městech tak, aby dešťová voda neodtékala rychle do kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila dostatek vláhy pro městskou zeleň. I menší revitalizační opatření v krajině se velmi často pohybují v řádech milionů. Cílem Libereckého kraje je proto také podpora čerpání dotací z mnohem větších národních a evropských zdrojů, kdy kraj pomůže žadatelům se spolufinancováním nákladnějších investičních projektů. Díky této šestimilionové podpoře kraje se zavedou retenční opatření v celkové hodnotě 19 milionů korun. V roce 2019 stát v Operačním programu životní prostředí na posílení přirozené funkce krajiny vyčlenil 352 milionů korun. Tyto prostředky nejsou dlouhodobě plně využívány.

Návrhy opatření a přípravu žádostí o dotaci mohli zájemci konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Podrobnější poradenství, včetně terénního šetření či projektové přípravy, poskytla Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberecký kraj hradil náklady spojené s těmito službami v rozsahu 5 hodin na žadatele.

Již v lednu letošního roku Liberecký kraj vyhlásil program na podporu prevence proti škodám na lesních porostech. Celkem posuzoval 35 žádostí o dotaci v celkové výši 789.980 korun. „Z programu podpoří kraj zejména pokládání a asanaci lapáků, pořízení a instalaci feromonových odparníků. Chceme také ochránit porosty oplocením či nátěry. Reagujeme tak na současnou situaci v lesnictví, kdy se nejen v našem regionu šíří kůrovcová kalamita,“ dodal radní Löffelmann.

Podpora proto směřuje na obranná opatření proti kůrovci a na ochranu nově založených listnatých a jedlových porostů proti škodám způsobených zvěří. Přestože kůrovcová kalamita není v našem kraji dosud tak masivní, jako např. na Moravě či Vysočině, došlo v letošním roce k dalšímu významnému zhoršení. Nejohroženější jsou nyní lesy v západní části kraje, zejména smrkové porosty nižších poloh na Českolipsku a oblast navazující na Národní park České Švýcarsko.
 

Knihovny, muzea a divadla slaví 30 let svobody výstavami i besedami

25.9.2019 19:35 | Jan Mikulička

Významné výročí připadá na letošní podzim. Republika si připomíná třicet let od sametové revoluce, jež přinesla svobodu a demokracii. K tomuto jubileu pořádají příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje celou řadu akcí — výstav, přednášek a dalších událostí.

 „V novodobé historii je listopad 1989 nejzásadnějším milníkem v životech nás všech. Mnoho lidí zapomíná a s jakousi nostalgií se v myšlenkách vrací k předrevolučním dobám. Paměť je často příliš milosrdná. Proto je dobře, když se tématu chopí odborníci a vrátí nás do té doby na základě faktů. A docela jistě nás vrátí do doby šedivé, ustrašené, nesvobodné,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Knihovna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě si připravila v rámci Týdne knihoven od 30. září do 5. října hned několik pořadů. Výstava Libri prohibiti v badatelně muzea ukáže zakázané knihy, které byly v době normalizace na indexu a musely se ze všech veřejných knihoven vyřadit. Vzpomene též na životní osudy autorů knih, kteří byli z různých důvodů nepohodlní tehdejšímu režimu. Součástí výstavy, která symbolicky skončí 17. listopadu, bude i samizdatová literatura šířená cyklostylem a strojopisem.

Další akcí bude přednáška historika Ladislava Smejkala, jež se koná 19. října od 14 hodin v klubovně muzea. Nese název Česká Lípa před 60... 50... 30 lety: stav města, perspektivy, skutečnosti. Se svými hosty bude Smejkal debatovat o vývoji města v posledních desetiletích.

Na Svatých schodech v ambitu muzea bude od 4. do 18. listopadu k vidění výstava ke třiceti letům od sametové revoluce v České Lípě. Tvořit ji budou archivní materiály od českolipských obyvatel a z muzejních sbírek, to vše doplněno pracemi žáků českolipských základních škol. Na komentované prohlídce 13. listopadu od 17 hodin promluví historik Tomáš Cidlina.

Oblastní galerie Liberec si pro návštěvníky připravila výstavu výtvarnice Venduly Chalánkové, na které jsou mimo jiné vystavena vedle sebe díla, více či méně se vztahující k osobnosti Václava Havla a jeho hry Vernisáž.
Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou pořádá 24. října od 16.30 v rámci přednáškového cyklu pro akademickou obec a veřejnost Listopadová revoluce 1989 přednášku s názvem Bezpečnostní a vojenské aspekty listopadu 1989. 

Muzeum Českého ráje v Turnově se při přípravách oslav 30. výročí sametové revoluce spojilo s Městskou knihovnou Antonína Marka a Kulturním centrem Turnov. Chystá přednáškový cyklus, který se bude konat během listopadu každý čtvrtek v knihovně na turnovském nádraží.

7. listopadu pohovoří Michal Macháček na téma Prezident Husák a jeho role v sametové revoluci, týden nato následuje beseda s pamětníky o průběhu sametové revoluce na Turnovsku. 21. listopadu přiblíží Petr Janeček proměny anekdot, fám a moderního folkloru od sametové revoluce k dnešku. 28. listopad bude patřit Janu Kubáčkovi a tématu Politická cesta od Havla k Babišovi — Proměna politického vývoje od sametové revoluce k dnešku.
17. listopadu od 18 hodin hostí turnovské divadlo program 30 let od Sametu — a co dál?. Přinese panelovou diskusi na toto téma za účasti vybraných osobností veřejného života; účast přislíbili mimo jiné Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů či viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Diskusi bude moderovat Petr Vizina, donedávna šéfredaktor kulturní redakce zpravodajství České televize. Následovat bude tematicky pojatý koncert, na němž budou všechna uvedená díla souviset s výročím Sametové revoluce.
 

Držitelkou ocenění Žena regionu za Liberecký kraj se stala regionální podnikatelka Kamila Dvořáková

22.9.2019 18:29 | Martina Voráčková

Vítězkou jubilejního desátého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Liberecký kraj stala Kamila Dvořáková, zakladatelka projektu na podporu malých výrobců Koza z Mimoně. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Libereckého kraje nejvíce hlasů.

Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo v pátek 20. září v kavárně Art Café v budově Oblastní galerie Liberec – Lázně. Ocenění Kamile Dvořákové předala za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová, radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová a zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

„Mezi námi žije mnoho žen, o jejichž výjimečných životech se toho moc neví a přitom mohou být inspirací pro ostatní. Jsem moc ráda, že tato soutěž existuje, protože díky ní se veřejnost může dozvědět o zajímavých a inspirativních příbězích z běžného života těchto dam,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, která nad soutěží převzala záštitu. 

Vítězka ceny Žena regionu Libereckého kraje Kamila Dvořáková je zakladatelkou obchodu Koza z Mimoně, projektu na podporu malých výrobců. Její značka se zaměřuje na originální bytové doplňky, nákupní i volnočasové tašky, plyšové hračky a další. Svou kvalitní prací z kvalitních materiálů šíří dobré jméno české práce za hranice kraje i České republiky. Ve volném čase se Kamila zabývá charitativní činností v oblasti útulků pro kočky a aktivně podporuje programy kastrací venkovních koček.

Slavnostním večerem předávání ocenění provázel moderátor Petr Gerhart. V programu pro finalistky nechybělo hudební vystoupení sesterského dua Andrey a Radky Bělíkových s názvem Sestrogen a ukázky umění karate předvedly děti USK Slavia Karate Liberec. 

Kamila Dvořáková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 30. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR.

„Je úžasné sledovat, jak všechny nominované ženy dokáží stíhat nejenom péči o rodinu, ale jsou k tomu schopné věnovat se naplno i dalším důležitým věcem, které jsou navíc prospěšné celé společnosti. Proto mají tyto dámy můj velký obdiv,“ dodala Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Finalistky 10. ročníku za Liberecký kraj:

Petra Doubková
Petra má na starost rozvoj vědecké rady v Krajské nemocnici Liberec. Je zakladatelkou projektu #HolkyMnohaTvari, který má za cíl inspirovat všechny ženy, které chtějí být úspěšné ve všech stránkách svého života, nejen v tom pracovním.

Kamila Dvořáková
Kamila buduje značku Koza z Mimoně a svou kvalitní prací z kvalitních materiálů šíří dobré jméno české práce za hranice kraje i České Republiky. Ve volném čase se zabývá charitativní činností v oblasti útulků pro kočky a aktivně podporuje programy kastrací venkovních koček.

Lenka Halamová
Pacienti s těžkými neurologickými diagnózami se stali Lenčiným osudem a postupně ji dovedli k oboru rehabilitace. To všechno vedlo Lenku k založení neziskové organizace a pomáhat nejen doporučením léčby, ale i nezbytnou pomocí postiženým rodinám.

Jindřiška Halasníková
Jindřiška je v současné době již devátým rokem starostkou obce Sosnová. Navíc pečuje o 3 postižené spoluobčany jako jejich opatrovník a dalších minimálně 10 až 12 podobně postižených osob najde i díky její snaze nové důstojné bydlení v obci Sosnová. Spolupracuje také s místní charitou.

Ivana Hollanová
Majitelka Koláčkárny dlouhé roky pracovala s dětmi z oblasti mimoškolního vzdělávání. Nyní řídí sociální podnik, který dává příležitost osobám znevýhodněným na trhu práce. Ve firmě pracují maminky s postiženými dětmi nebo samy s tělesnou vadou.

Petra Hurtová
Petra je úspěšná česká para-cyklistka a pracuje v malém pekařství. Pomáhá jako dobrovolník. Při svém handicapu a vytíženosti ale nezapomíná ani na druhé. Část peněz ze sbírek věnovala jiným potřebným, svůj čas věnuje i důchodcům.

Markéta Khauerová
Markéta spoluzakládala Rodinný klubu Motýlek – místo setkávání nejen maminek na rodičovské dovolené. Pracuje i s většími děti jako trenérka atletiky. Zasloužila se o výstavbu nové sportovní haly a pro letošní rok umožnila zahájení prvního semestru Virtuální univerzity třetího věku.

Bedřiška Klíchová
Bedřiška založila klub seniorů. Z 19 začátečních členů má klub nyní členů 80. Pod jejím vedením se společně vzdělávají, baví, pořádají sbírky, věnují se dobrovolné činnosti a hlavně se učí pozitivnímu myšlení. Také pořádá besedy, sportovní akce, soutěže a zájezdy pro seniory.

Andrea Málková
Andrea je zakladatelkou organizace Spravedlivý mezi seniory a jeho Komunitního centra a také ředitelkou Senior centra Nový Bor, které poskytuje pobytové sociální služby Domova pro seniory a Odlehčovací služby. Obě aktivity k oboustrannému prospěchu úspěšně propojuje.

Helena Štrofová
Helenino Centrum volného času Arabela se stalo synonymem pro perfektně připravené volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie bez jazykových a kulturních bariér. Pořádá kurzy, dětské tábory a především dokazuje, že je možné trávit čas i jinak než online.

Již v pondělí 23. září startuje poslední příjem žádostí o kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji

22.9.2019 18:10 | Filip Trdla

Majitelé rodinných domů na území Libereckého kraje mohou od pondělí 23. září od 16 hodin elektronicky požádat o dotaci na výměnu starého kotle za nový. V poslední vlně kotlíkových dotací půjde na ekologické vytápění více než 139 milionů korun.

Žadatelé mohou získat peníze na výměnu starých kotlů 1. či 2. emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. „Finanční podpora se liší v závislosti na druhu pořizovaného zdroje tepla, od 95.000 korun do 120.000 korun. Na tepelná čerpadla a automatické kotle na biomasu přispíváme maximální částkou 120.000 korun, na ruční kotle na biomasu pak částkou až 100.000 korun. Na koupi plynového kondenzačního kotle dostanou žadatelé maximálně 95.000 korun,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Částka 7.500 korun navíc zvýhodní žadatele žijící v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Patří sem Cvikov, Česká Lípa, Čtveřín, Doksy, Frýdlant, Horní Branná, Chotovice, Chuchelna, Jenišovice, Jilemnice, Karlovice, Koberovy, Kruh, Lažany, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Maršovice, Martinice v Krkonoších, Mimoň, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Nová Ves nad Popelkou, Nový Bor, Ohrazenice, Okrouhlá, Paceřice, Pěnčín u Liberce, Pěnčín u Jablonce nad Nisou, Pertoltice pod Ralskem, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radvanec, Roztoky u Jilemnice, Semily, Skalice u České Lípy, Skuhrov, Stráž nad Nisou, Studenec, Sychrov, Turnov, Zákupy a Železný Brod.

Elektronickou žádost mohou žadatelé vyplnit prostřednictvím odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/ziskej-dotaci. Ovšem poté musí ještě do 10 pracovních dní vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh doručit na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje. Povinnými přílohami jsou fotodokumentace starého kotle prokazující jeho zapojení na otopnou soustavu a komínové těleso a dále doklad o kontrole technického stavu a provozu starého kotle, který slouží k potvrzení jeho emisní třídy. V případě, že má nemovitost více majitelů, je třeba doložit také jejich souhlasy se žádostí o dotaci na předepsaném formuláři. Případné dotazy k žádostem o kotlíkovou dotaci je možné konzultovat na telefonním čísle 485 226 579, e-mailu kotliky@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu.
 

Chytrý kraj tvoří chytré projekty. Usnadní tak lidem život

19.9.2019 20:15 | Jan Mikulička

Zrychlit, ušetřit, zlepšit. Do těchto tří slov lze shrnout hlavní myšlenky vize nedávno schválené koncepce s názvem Chytřejší Liberecký kraj. Jejím cílem je zkvalitnit služby veřejné správy i usnadnit život obyvatelům a návštěvníkům regionu. Pomoci v tom má především stále se rozšiřující nabídka moderních technologií.

„Technologie se staly běžnou součástí našich životů a každodenně se setkáváme s nabídkou nových aplikací a řešení, která nám poskytují množství užitečných dat, pomáhají odbourávat rutinní práci a šetří náš čas,“ prohlásila Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Tyto možnosti proto lze podle ní dobře využít pro prospěch lidí i kraje jako celku. „Chceme být rychlejší, šetrnější a důmyslnější v tom, jak poskytujeme služby v dopravě, zdravotnictví, sociálních službách, vzdělávání či veřejné správě, stejně jako v péči o životní prostředí či podpoře ekonomického rozvoje. Technologie, a podotýkám, že nejen ty informační a komunikační, nám v tom mohou výrazně pomoci,“ doplnila radní.

V současné době sucha kraj usiluje také o to, aby se chytře hospodařilo s vodou. První vlaštovky tu již jsou — kupříkladu na Obchodní akademii v České Lípě hodlají mnohem více využívat odpadní a dešťovou vodu. „Chytrá řešení a technologie jsou trendy současné doby, které Liberecký kraj intenzivně podporuje. Kromě toho může českolipský projekt posloužit coby zdroj inspirace pro jiné školy, krajské příspěvkové organizace či objekty, které kraj vlastní. Naplňujeme tak právě naši koncepci Chytřejší kraj,“ řekla Radka Loučková Kotasová.

Liberecký kraj na schválenou koncepci Chytřejšího Libereckého kraje navázal a nyní zahájil práce na vytvoření jejího akčního plánu. Vedle již existujících projektových záměrů se podařilo přijít s množstvím dalších přínosných nápadů. Akční plán se bude podrobně zabývat osmi tématy.

V oblasti dopravy dojde k rozpracování záměru shromažďovat dopravní data z individuální a veřejné hromadné dopravy proto, aby se zlepšila informovanost o dopravě a jejím plánování; u životního prostředí je v plánu zaměřit se na vybavení krajských budov a majetku inteligentním systémem hospodaření s energiemi.

Samotný krajský úřad připraví pro občany systém on-line sledování podaných úředních dokumentů, rovněž zlepší systém datové architektury, který umožní účinnější správu, poskytování a především vyhodnocování dat. Kraj chce rovněž připravit obyvatele na to, jak bude vypadat a jaké potřeby bude mít trh práce v budoucnosti a pracovat na zlepšování dovedností žáků na krajských školách v oblasti digitální ekonomiky, IT dovedností a podobně.

Akční plán koncepce Chytřejšího Libereckého kraje zpracovává Agentura regionálního rozvoje. Podrobnější informace se nalézají na webové stránce https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strat....
 

Do projektu potravinové pomoci dětem se v Libereckém kraji zapojí 71 škol

5.9.2019 19:48 | Filip Trdla

Liberecký kraj již popáté umožní na 71 školách a školských zařízeních zajistit stravování dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Kraj již o dotaci na potravinovou pomoc dětem v regionu požádal ministerstvo práce a sociálních věcí.

Celkem se pro školní rok 2019/2020 do projektu zapojilo 71 škol a školských zařízení z celého Libereckého kraje. Jeho prostřednictvím bude možno podpořit až 1362 dětí a žáků. Celkové náklady činí 7.653.624,30 korun, přičemž s výjimkou 5 %, které obdrží školy na nezbytnou administrativu, se jedná o náklady na úhradu stravného. 

Z předchozího projektu ve školním roce 2018/2019 se rozhodlo dále pokračovat 60 škol a nově se zapojilo 11 škol. Projekt v rámci věcného hodnocení obdržel 92,5 bodu z celkových 100 možných a dle hodnotitelů se jedná o projekt velice kvalitně zpracovaný.

„Projekt potravinové pomoci dětem má určitě smysl. Zajistí dostupné a kvalitní stravování ve školních jídelnách. Pomocná ruka míří adresně a konkrétně. Sociálně slabí jedinci ji bezesporu potřebují a my nechceme být lhostejní,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Vyhodnocené dotazníkové šetření, které proběhlo v mateřských a základních školách v lednu 2019, prokázalo, že projekt zvyšuje účast na vzdělávání a začlenění dětí do kolektivu. Zlepšuje také jejich společenské a stravovací návyky. To, že se projekt stává významnou součástí pomoci dětem z uvedené cílové skupiny, dokazuje i nárůst v počtu zapojených škol.
 

Kraj odstartoval intenzivnější spolupráci s páteřními nemocnicemi

1.9.2019 19:15 | Filip Trdla

Hejtman Martin Půta a náměstek pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka se v pátek 30. srpna sešli se zástupci páteřních nemocnic v Libereckém kraji. Cílem schůzky bylo zlepšit vzájemnou spolupráci mezi krajem a zdravotnickými zařízeními a hlavně mezi jednotlivými nemocnicemi. Do budoucna by se mohl rozšířit počet tzv. krajských odborníků, například v oboru traumatologie, pediatrie či neurologie. Diskuze se týkala i funkce zdravotních pojišťoven, koordinace základních nemocničních služeb, lékařských pohotovostí či zajištění centrální péče.

Mezi páteřní nemocnice Libereckého kraje patří nemocnice v České Lípě, Krajská nemocnice Liberec, Masarykova městská nemocnice v Jilemnici a také nemocnice v Jablonci nad Nisou. Na dnešní schůzce v budově Krajského úřadu Libereckého kraje tak byli přítomni generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek, ředitel nemocnice v Jilemnici MUDr. Jiří Kalenský, za Jablonec nad Nisou ředitel MUDr. Vít Němeček, za Liberec lékařský ředitel MUDr. Jaromír Hons Ph.D. a také ředitel pro zdravotní obory českolipské nemocnice MUDr. Lubor Picmaus.

„Cílem setkání bylo vyjasnit si další spolupráci mezi páteřními nemocnicemi. Kraj do těchto zdravotnických zařízení investuje pravidelné částky, ale není to pouze o financování. Chtěli jsme si proto společně vyjasnit, jakým způsobem zlepšit a rozšířit již stávající komunikaci a zavedené postupy. Projednali jsme například rozšíření statutu krajského odborníka na další obory. Nyní je máme v kraji pro onkologii, vnitřní lékařství a chirurgii. Všichni jsme se shodli, že by bylo do budoucna vhodné zavést krajského odborníka i pro traumatologii, pediatrii či neurologii. Věřím, že se to stihne ještě letos,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka.

Tématem schůzky byla i funkce zdravotních pojišťoven, kontrola zdravotní péče či dostupnost lékařských pohotovostí. „Dnes jsme si zejména vyjasnili, jakým způsobem dále sjednotit nejzákladnější postupy v nemocnicích bez ohledu na to, kdo zdravotnická zařízení vlastní. Problémy v dostupnosti a kvalitě zdravotnické péče chceme v budoucnosti řešit společnými silami,“ dodal hejtman Martin Půta. 

Liberecký kraj hodlá schůzky s řediteli nemocnic opakovat. „Naším cílem je lépe koordinovat činnost a zaměření jednotlivých páteřních nemocnic a investice do jejich vybavení, proto považujeme za nezbytnou i jejich užší spolupráci,“ uzavřel hejtman Martin Půta.
 

Od 1. září se upravují jízdní řády některých linek autobusové dopravy

29.8.2019 19:44 | Korid LK

První významnou změnou je rozšíření garance nasazení bezbariérové přístupných spojů v oblastech Jablonecka a Semilska, které vyplývá z nových smluv uzavřených mezi Libereckým krajem a dopravcem BusLine. „V rámci 10-letého kontraktu požaduje Liberecký kraj vyšší podíl bezbariérově přístupných vozidel. Od dubna letošního roku má Liberecký kraj garantováno v oblasti Jablonecka min. 75 % a v oblasti Semilska min. 80 % nízkopodlažních vozidel,“ vysvětluje Jan Sviták, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

Dopravce vozidla již několik měsíců nasazuje. Zapracování garance do jízdního řádu však bylo možné provést až k 1. září. Drobné provozní změny nastaly již na počátku srpna, kdy dopravce začal na frekventovaných spojích linek 530 a 780 vypravovat velkokapacitní tříosé klimatizované autobusy.

Druhou podstatnou novinkou jsou pak změny mezi Libercem a Hradcem Králové. „Obvykle bývá tento termín změny využíván zejména v návaznosti na požadavky škol či studentů v souvislosti se zahájením nového školního roku, ale letos je nejvýznamnější změnou úprava linek mezi Libercem, Turnovem, Jičínem a Hradcem Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem,“ říká Otto Pospíšil, zástupce ředitele krajského organizátora dopravy KORID LK.

Na lince 370 z Liberce do Hradce Králové dochází k rozšíření nabídky přímého spojení. To však částečně vzniká také díky propojení regionálních spojů Liberec – Jičín a Jičín – Hradec Králové. Na Turnovsku tak cestující musejí dbát zvýšené pozornosti vůči změnám jízdních řádů, neboť u některých spojů dochází k posunům odjezdů. V souvislosti s těmito změnami dochází také k rozšíření nabídky přímých spojů mezi Libercem a Lomnicí nad Popelkou (linka 550), naopak některé spoje z Liberce do Jičína na lince 350 budou nahrazeny výše zmíněnou linkou 370 z Liberce do Hradce Králové.

Zlepšení nabídky se dočkají cestující mezi Jablonným v Podještědí a Českou Lípou, kde vznikne v ranních hodinách další přímý spoj díky propojení dosavadních spojů z Jablonného do Nového Boru a z Nového Boru do České Lípy. Naopak z důvodu velmi nízkého využití a souběhu s vlakem nebude dále objednáván odpolední spoj mezi Žandovem a obcí Starý Šachov.

Přehled všech změn za celý Liberecký kraj naleznou cestující na webu www.iidol.cz.
 

Hradozámecká noc v Libereckém kraji

19.8.2019 21:43 | Jan Mikulička

Oslava, která představí hrady a zámky v tak trochu netradiční podobě s jedinečným programem — to je Hradozámecká noc, která se na památkách v Libereckém kraji uskuteční ze soboty 31. srpna na neděli 1. září. Stejně jako v předešlých letech, i tentokrát se do akce zapojí desítky památek: hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce.

Každý rok se na některé z památek ve správě Národního památkového ústavu odehrává hlavní program – v letošním roce bude hlavním hostitelem hrad Grabštejn, na němž se bude konat slavnost na počest významného rodu Gallasů a Clam-Gallasů.

„Letošní rok je pro náš kraj z pohledu připomínaného rodu Gallasů a Clam-Gallasů skutečně významný. Ve zdejším regionu zanechal tento rod zcela zásadní stopu,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na Grabštejně čekají návštěvníky hrané kostýmované prohlídky s historkami ze života jednotlivých členů rodiny, rozezní se též původní hradní varhany. K vidění budou ukázky práva útrpného a historii bude možno ochutnat v Kuchyni U Ryby i hradní krčmě. Rozhled do okolí pak nabídne hradní věž.

Celodenní program v Libereckém kraji nabídnou i další hrady a zámky. Ve Frýdlantu připravili Hradozámecké odpoledne s nahlédnutím do dílny mistra středověké magie, pohádkou Jak se peče písnička a pečením koláčků v zámecké kuchyni.

Na Hrubém Rohozci při prohlídce kaple zahraje varhaník Radek Rejšek na původní zámecké varhany. S menšími skupinami do 13 osob průvodce vystoupá na kruchtu, kde představí historii a funkce varhan a přidá malou hudební ukázku; tato akce je součástí prohlídkového okruhu nazvaného Reprezentační prostory.

Zámek Lemberk předvede návštěvníkům, jak se vařilo a stolovalo v dobách minulých. Oblíbené kostýmované prohlídky obohatí živé obrazy od gotiky až po historismus. Hradozámecká noc na Valdštejně zase bude plná překvapení se scénickými prohlídkami, historickými tanci a ohňovou show.

Vdavky továrníkovic dcery — to je program na zámku Zákupy. K vidění tu budou noční hrané prohlídky interiérů zámku s tanci na téma prvorepublikových filmů se šťastným příběhem v podání tanečního souboru Villanella.

Jednotky požární ochrany obcí dostanou od ministerstva vnitra peníze na dopravní automobil či rekonstrukci hasičské zbrojnice

14.8.2019 19:07 | Filip Trdla

Rada Libereckého kraje na včerejším jednání rozhodla o poskytnutí dotace jednotkám požární ochrany. Finanční prostředky obdrží 14 obcí regionu. Dotace je určená na pořízení dopravního automobilu a výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice. Celková výše finančního příspěvku z rozpočtu Libereckého kraje činí 7.673.771 korun. Kraj na tento účel obcím přispívá již od roku 2016 každoročně několika miliony korun.

V souvislosti s přidělením dotace od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky si obce podaly žádost o přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Z předložených 14 žádostí je 12 žádostí na nákup dopravního automobilu a 2 žádosti na výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice.

„V srpnu loňského roku jsme obdrželi od ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje potvrzení o přidělení dotace od ministerstva vnitra konkrétním obcím. V únoru 2019 byl seznam žadatelů rozšířen o obec Hrubá Skála. Od roku 2013 dal kraj na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů více než 130 milionů korun,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Přehled žádostí a výše dotace Libereckého kraje v korunách:
1 Pěnčín: Dopravní automobil - 300.000
2 Dětřichov: Dopravní automobil do 3500 kg - 300.000
3 Malá Skála: Dopravní automobil - 300.000
4 Bozkov: Dopravní automobil - 300.000
5 Libštát: Dopravní automobil - 300.000
6 Stráž pod Ralskem: Dopravní automobil - 300.000
7 Česká Lípa: Dopravní automobil - 300.000
8 Svojek: Dopravní automobil - 300.000
9 Horní Řasnice: Automobil - 300.000
10 Svijanský Újezd: Dopravní automobil; požární přívěs pro hašení - 300.000
11 Krásný Les: Dopravní automobil - 300.000
12 Hrubá Skála: Dopravní automobil pro JSDHO Hrubá Skála - 300.000
13 Zlatá Olešnice: Rekonstrukce požární zbrojnice - 1.073.771
14 Kravaře: Požární zbrojnice - 3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj letos rozdělil v rámci Programu obnovy venkova víc než 29 milionů korun

7.7.2019 13:41 | Jan Mikulička

Dotaci z rozpočtu ve výši přesahující 29 milionů korun poskytne Liberecký kraj městům a obcím v rámci Programu obnovy venkova. Na svém zasedání to schválilo krajské zastupitelstvo. Z této částky poputuje víc než 22 milionů na 84 projektů jednotlivých obcí a přes sedm milionů na 12 projektů dobrovolných svazků obcí. Podpory se dočká celkem 96 projektů.

„Program obnovy venkova je jeden z těch důležitých programů, který zlepšuje život obyvatel každé, i té poslední vesnice v Libereckém kraji. Obcí je v kraji celkem 215, přičemž 154 z nich je menších než tisíc obyvatel. Program se zaměřuje především na podporu projektů v těchto malých obcích. Jsem rád, že se nám v letošním roce v rozpočtu této oblasti podařilo vyčlenit nejvyšší částku od doby vzniku Libereckého kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta.
V roce 2018 rozdělil kraj přes 28 milionů a bylo podpořeno celkem 90 projektů. „Každý rok se snažíme objem peněz k rozdělení navyšovat, abychom uspokojili co nejvíc zájemců. Doufám, že nám tento trend vydrží i v dalších letech,“ konstatoval radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann. 

Celkové náklady na své projekty vyčíslily jednotlivé obce na více než 131 milionů korun. „Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na základě vyhlášení programu obdržel celkem 108 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 33.066.720,90 Kč. Mám radost, že počet podaných i podpořených žádostí každým rokem stoupá,“ dodal Löffelmann. 

Jednotlivé obce na území Libereckého kraje mohly podat žádost o dotaci na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravy návsí a náměstí, na obnovu a zřizování veřejné zeleně – parků, alejí a sadů, dále na opravu a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy či parkovišť i na péči o válečné hroby. Celkové výdaje na projekty činily 118.461.304,54 korun, žádostí o poskytnutí dotací ve výši 25.822.491,90 korun se sešlo 99.

Dobrovolné svazky obcí pak mohly žádat kraj o dotace na projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice i na integrované projekty venkovských mikroregionů. Celkové výdaje na projekty vyčíslily svazky obcí na bezmála 13 milionů a žádostí o dotaci se sešlo dvanáct v celkové výši 7.244.229 korun.

Objem peněz určených na dotace pro dobrovolné svazky obcí však byl o něco nižší — rovných sedm milionů. Aby se uspokojilo co nejvíc žadatelů, bylo rozhodnuto o navýšení dotace z peněz nerozdělených jednotlivým obcím, a to na oněch 7.244.229 korun. Bylo tak podpořeno všech 12 projektů v plné výši.