V zaniklé obci Holičky v Ralsku se rodí nevšední umění

Verze pro tisk |

Geopark Ralsko pořádá Festival přírodního umění již od roku 2016 a místem konání byla vždy zaniklá obec Jabloneček v Ralsku. Letos se však čeští a němečtí umělci setkávají na novém místě, aby společně tvořili díla, která oživí zaniklou obec, budu vyprávět příběhy místa a upozorní na krásu zdejší přírody. Tím novým místem je zaniklá obec Holičky, která leží jen 3 kilometry od Osečné.

Holičky jsou zcela unikátní svými zachovalými sklepy, které jsou jediným pozůstatkem obce původně čítající 40 domů, 200 obyvatel, školu a dvě hospody. Zanikla po roce 1945, kdy jí nuceně opustilo německé obyvatelstvo a poté se stala součástí vojenského výcvikového prostoru Ralsko.

Od tohoto pondělí již v obci tvoří osm umělců z ČR a Německa a začíná vznikat opravdu unikátní galerie pod širým nebem. Z nevzhledných keřů se formuje bludiště pro děti, místa bývalých domů jsou dotvářeny sochami z proutí a dalšími instalacemi ze dřeva a kamene. „V některých uměleckých kruzích panuje názor, že land-art jako umělecký směr je již mrtvý a nemá co říci. Umělci v Holičkách ukazují, že tomu je jinak,“ míní ředitelka geoparku Lenka Mrázová.  

Pokud chcete vidět hotová díla a setkat se s umělci, je možné přijet do Holiček v sobotu 5.6. Od 11 hod bude probíhat land-artová komentovaná procházka. Letošní program má ještě předehru – v pátek proběhne noční fotografický workshop s fotografkou Lenkou Trčkovou, která bude v Holičkách ukazovat moderní techniku zvanou Malování světlem.

„Zároveň jsme celou akci pojali jako příležitost k vyčištění sklepů a celého prostoru bývalé obce od černé skládky a dalších odpadů, celkem jsme nasbírali téměř 20 pytlů,“ komentuje přípravy Lenka Mrázová.

O Holičkách

Obec Holičky, (Hultschken). Dochované zmínky o osídlení jsou z počátku 16. století. Název Holičky mohl být německého i českého původu. Německé slovo Holzung znamená "mícení lesa", český výraz holina je popisem pro planinu vzniklou vykácením lesa. V obci žili převážně horníci, v okolí se těžila železná ruda. Dochované záznamy uvádějí také košíkáře a bednáře. Obec měla dvě hospody a od roku 1875 školu. Postupně přibývalo obyvatelstvo, k roku 1678 se uvádí jen 8 selských usedlostí a 4 domky, v roce 1848 obec čítá již 27 domů a na konci 19 století 40 domů a 200 obyvatel. Ze staveb nebylo dochováno nic, pouze v některých místech jsou patrné základy budov. Do skal na úpatí Vápenného vrchu jsou vytesány skalní světničky. Ty dříve sloužily jako obydlí, později jako sklepy. Při hlavní silnici je dobře viditelná ve skále zbudovaná kovárna, využívaná ještě ve 20. letech minulého století. Posledním kovářem byl Franz Pruschek. Další viditelné vytesané sklepy, patřili i k hostinci Felsenkeller.

https://www.visitralsko.com/l/holicky/ - staré fotografie

Nahoru