Obce i organizace se mohou hlásit do soutěže Cena hejtmana

Verze pro tisk |

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2019 je soutěž, jejímž cílem je ocenit organizace v Libereckém kraji, které jsou aktivní při naplňování zásad společenské odpovědnosti a mohou být vzorem pro ostatní. Mohou se do ní přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Libereckého kraje. Uzávěrka soutěže je 15. září 2019.

Soutěž se dělí na následující kategorie:
1) Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců, do 250 zaměstnanců a nad 250 zaměstnanců
2) Organizace veřejného sektoru
    a. obce (s rozšířenou působností a ostatní obce)
    b. ostatní organizace veřejného sektoru (do 50 zaměstnanců, nad 50 zaměstnanců)

Dokumenty k registraci do soutěže:
1) Statut Ceny
2) Uživatelská příručka
3) Přihláška
4) Dotazník

Přihláška musí být opatřena přesnou adresou organizace se jménem kontaktní osoby včetně telefonického a elektronického spojení a také podpisem vrcholového představitele uchazeče.
Povinností uchazeče je vyplnit přihlášku a dotazník pravdivě pro příslušnou kategorii.

Obojí pak odesílá některým z uvedených způsobů:
• e-mailem na adresu: otto.kult@kraj-lbc.cz
• datovou schránkou: Liberecký kraj ID: c5kbvkw
• písemně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, manažer kvality, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2

Termín zaslání přihlášky a dotazníku je 15. září 2019.

Nahoru