Majitelé ubytování dostanou od kraje za služby pro uprchlíky

Verze pro tisk |

Majitelé ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování válečným uprchlíkům, dostanou od kraje finanční příspěvek. Musí k tomu samozřejmě doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s Libereckým krajem.

„Minulý týden vydala vláda České republiky usnesení, které peněžní kompenzace za poskytnutí ubytování schválilo. Liberecký kraj s každým jednotlivým majitelem ubytovací kapacity uzavře smlouvu,“ uvedl hejtman Martin Půta. 

Chtějí-li majitelé ubytovacích zařízení poskytnout jím vlastněné ubytovací prostory pro ukrajinské občany, musí se nejprve zaevidovat v registru u krajských hasičů. Teprve potom s nimi bude uzavřena smlouva, na jejímž základě mohou čerpat kompenzace. Zapsat se do registru je možné trojím způsobem: 

  1. Vyplnit online formulář na webové adrese https://forms.gle/6oufLRGbU9ioU6sM8, následně bude nutné zaslat data o ubytovaných osobách formou vyplněného excelového souboru s názvem Udaje_o_ubytovanych_osobach na adresu ukrajina@hzslk.cz
  2. Poslat vyplněnou tabulku, viz příloha této tiskové zprávy s názvem Udaje_o_objektu_subjektu_a_ubytovanych_osobach, včetně informací o společnosti na adresu ukrajina@hzslk.cz
  3. Zavolat na infolinku krajských hasičů tel.: 950 471 673, a sdělit všechny potřebné informace, přičemž následně je nutné zaslat data o ubytovaných osobách formou vyplněného excelového souboru s názvem Udaje_o_ubytovanych_osobach na adresu ukrajina@hzslk.cz

O nabízeném ubytovacím subjektu jsou požadována následující data: název, kraj, okres, obec s rozšířenou působností, adresa objektu (obec, ulice, PSČ), majitel, IČO, kontaktní osoba, telefonní číslo, e-mail, počet pokojů, počet bezbariérových pokojů, celková smluvně vázaná kapacita, kapacita aktuálně k dispozici, ubytování poskytováno od, k dispozici do, WC na pokoji, sprcha na pokoji, kuchyň na pokoji, jídelna, prádelna, plná penze, internet, pes/kočka, poznámka

O osobě, které je poskytováno ubytování, jsou evidována data: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, číslo pasu, telefon, email, ubytován/a od, ubytován/a do.

Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat Liberecký kraj, nikoli Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Zájemci o uzavření smlouvy musí být nejprve evidováni v registru (jak se zaevidovat je popsáno výše v textu). Teprve poté, co bude nabídka zaregistrována lze uzavřít smlouvu. Liberecký kraj telefonicky vyzve majitele, na základě kontaktů z registru, a uzavře s ním smlouvu. Veškeré náležitosti spojené se smlouvou může ubytovatel směřovat na krajský email: majetek@kraj-lbc.cz

Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob a tyto údaje uvádět do vyúčtování, které je přílohou č. 2 uzavírané smlouvy. Spolu s prvním vyúčtováním si může ubytovatel vyúčtovat i náklady na poskytnutí nouzového ubytování uprchlíkům od 24. února 2022. Liberecký kraj nehradí ubytování za osoby ukrajinské národnosti, které si ho sjednávají samy.

Nařízení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci:

  • dočasné nouzové přístřeší se poskytuje v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů; v těchto zařízeních se přednostně ubytovávají osoby uvedené v bodě I/1 písm. a) tohoto usnesení bez místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo osoby, které nejsou držiteli zvláštního typu víza za účelem strpění nebo dočasné ochrany,
  • nouzové ubytování se poskytuje v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců,
  • ostatní, tj. soukromé penziony, hotely, chaty, ubytovny, které provozuje podnikatel s živností „ubytovací služby“

POZN: ubytování v obydlí fyzické osoby se pro účely tohoto usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování bude řešen výhledově přes úřady práce, nikoliv smlouvou s Libereckým krajem – tisková zpráva: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_Solidarni_prispevek_16032022_.pdf/3e77a420-7257-605d-bf5f-2594cf781143

 

  • kompenzační příspěvek ve výši 200 Kč na zajištění dočasného nouzového přístřeší a stravy nebo potravin pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc,
  • kompenzační příspěvek na zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 200 Kč,
  • kompenzační příspěvek zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 250 Kč.

 

Usnesení vlády: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ubytovaci-kapacity--v-krajich-0207.pdf

Nahoru