Kraj vybral po pádu firmy LUMIUS dodavatele elektřiny

Verze pro tisk |

Liberecký kraj vyřešil problémy s dodávkami energií od firmy LUMIUS spol. s r.o., která k 11. lednu 2022 ukončila svoji činnost.

Kraj musel vysoutěžit nového dodavatele energií co nejdříve. Jako druh výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek zvolil cestu jednacího řízení bez uveřejnění po dvou předchozích neúspěšných nákupech energií na komoditní burze Kladno. Novým dodavatelem je společnost ČEZ ESCO, a.s. Kraj tak v režimu dodavatele poslední instance bude pouze do 7. února 2022. „Cena, kterou Liberecký kraj měl od dodavatele poslední instance, byla samozřejmě dlouhodobě finančně neudržitelná a odporovala zásadám řádného hospodaření. Z důvodu úspor několika milionů korun jsme museli jednat rychle, pružně a efektivně,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Naším cílem bylo zůstat v režimu dodavatele poslední instance co nejkratší dobu.

V úterý 25. ledna a ani na druhý pokus 28. ledna jsme s nákupem elektřiny ze sítě vysokého napětí na komoditní burze Kladno nebyli úspěšní. Společnost ČEZ ESCO jako osvědčený dodavatel elektřiny ze sítí vysokého napětí předložil nabídku za 6.141 korun bez DPH za megawatthodinu. Nabídku Liberecký kraj na mimořádném jednání rady kraje akceptoval. Výběr dodavatele proběhl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, což je v souladu 5 se zákonem,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Dodavatelem poslední instance byl po oznámeném ukončení činnosti firmy LUMIUS spol. s r.o. od 12. ledna ČEZ Prodej, a.s. s cenou 11.733 korun/MWh bez DPH.

V Libereckém kraji se tento problém týkal 17 odběrných míst – budovy Libereckého kraje, budovy společnosti Silnice LK, 12 příspěvkových organizací a města Doksy. Libereckému kraji vznikly vícenáklady kvůli dodavateli poslední instance, a to konkrétně 6.193 Kč/MWh a 6.141 Kč/MWh, celkem 44.925.594 korun včetně DPH.

V roce 2023 plánuje Liberecký kraj nákup energií v objemu 31.000 MWh/rok pro elektřinu a 81.000 MWh/rok pro plyn. Nákupem zajistí energii také pro obce a příspěvkové organizace.

Celkem vícenáklady do 31. 12. 2022 (oproti původní ceně): 44.925.594 Kč vč. DPH:

Původní cena silové el. sjednána nákupem 6. 3. 2020 1.312 Kč/MWh bez DPH

Cena ČEZ ESCO větší odběry 6.141 Kč/MWh bez DPH Cena ČEZ ESCO menší odběry 6.193 Kč/MWh bez DPH

Nahoru