Policisté kontrolují myslivce

Archiv
Verze pro tisk |

Policisté konkrétně kontrolují jejich doklady nutné k držení a nošení zbraně (což je zbrojní průkaz, zbrojní průvodní list, průkaz zbraně, lovecký lístek a doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti), dále povolení k držení a nošení zbraní kategorie B, požívání alkoholických nápojů před honem nebo v průběhu honu, přepravování zbraní a v neposlední řadě i technický stav používaných zbraní.


Tyto kontroly provádějí pracovníci služby správních činností okresního ředitelství policie. V měsíci listopadu zatím proběhly dvě takové akce, při kterých policisté zkontrolovali celkem dvacet čtyři osob a přitom zjistili jeden přestupek, který spočíval v tom, že kontrolovaná osoba nepředložila průkaz zbraně. Nikdo z kontrolovaných osob nebyl pod vlivem alkoholu.

Nahoru