Geopark vyhlašuje soutěž o nejlepší Land art v zaniklých obcích

Verze pro tisk |

Land artový Festival v Ralsku se stal již tradiční jarní akcí v regionu, která láká návštěvníky do bývalého vojenského prostoru Ralsko do krajiny zaniklých obcí. Letos se vzhledem ke koronavirové krizi konat nemohl. Přesto se veřejnost může zapojit do přírodního tvoření a to formou soutěže.

Úkolem je do 30. září vyrazit do Geoparku Ralsko a vytvořit dílo z přírodních materiálů v oblasti zaniklých obcích. Poté dílo vyfotit a zaslat fotku spolu se jmény autorů, názvem díla a jeho lokací (nejlépe ve formátu GPS) na e-mail festival@geoparkralsko.cz. Pro orientaci, kde všude byly zaniklé obce, poslouží webové stránky Geoparku Ralsko – https://www.visitralsko.com/zanikle-obce/

Přihlášená díla vyhodnotí čeští a němečtí umělci, kteří se budou účastnit říjnového landartového workshopu, jenž vyvrcholí festivalem s názvem Jablka vzpomínek dne 10.10. v Náhlově a zaniklé obci Holičky. Soutěž se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Zájemci o soutěž se mohou inspirovat na místech v Ralsku, kde jsou podobná díla již vytvořena, například v zaniklé obci Jabloneček. Samotná soutěž totiž navazuje na dlouhodobé úsilí Geoparku Ralsko o oživení příběhu zaniklých obcí.

A proč právě v Ralsku? Oblast pod Ralskem byla kdysi prosperující krajinou s množstvím malebných soběstačných vesniček roztroušených mezi lesy a poli. V průběhu 20. století byl ale tento ráz kulturní krajiny narušen pobytem tří armád – německé (1938-45), československé lidové (1947-1968) a sovětské (1968-1991). V důsledku zřízení vojenského výcvikového prostoru Ralsko zcela zmizelo přes 20 osad, i se svými kostely, hospodami a poli.

 

Informace pro média:

Celý projekt pracuje se dvěma uměleckými směry, které jsou si velmi blízké nazývanými land art a site specifik art.

Land art je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak vede k návratu k přírodním materiálům. Land art je pro nás také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa. 

 

Pravidla soutěže:

  1. V období od 1. dubna do 30. září se vydejte do Geoparku Ralsko, nejlépe na místo jedné ze zaniklých obcí - https://www.visitralsko.com/zanikle-obce/
  2. Z přírodních materiálu vytvořte umělecké dílo podle vašeho gusta. Zkuste opravdu použít jen to, co do přírody patří (tedy žádné drátky, plast apod.).
  3. Dílo vyfoťte.
  4. Fotografii spolu s vaším jménem (1), kontaktem (2-email, telefon), pojmenováním díla (3), umístěním díla (4-nejlépe GPS) pošlete na adresu festival@geoparkralsko.cz
  5. Sběr fotografií bude ukončen 30.9.2020
  6. Vyhlášení výsledků proběhne na česko-německém setkání Jablka vzpomínek 10.10.2020 v Náhlově.
  7. Nejlepší díla vystavíme a oceníme. Hodnotit budou umělci z České republiky a Německa.

Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, třídy i rodiny. Pojďte s námi tvořit!

 

 

Kontakt pro bližší informace

Lenka Mrázová
Mobil: 739 354 701
E-mail: lenka.mrazova@geoparkralsko.cz

www.geoparkralsko.cz

www.festival-ralsko.com

Nahoru