Českolipský komorní cyklus 2020 v předprodeji od 2. 12.

Verze pro tisk |

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu je hlavním hybatelem kulturního dění v oblasti klasické hudby na Českolipsku. Před třemi lety spolek rozšířil své kulturní aktivity zejména vedle pořádání MHF Lípa Musica o pořádání samostatného a na festivalu zcela nezávislého cyklu koncertů komorní hudby, čímž částečně navázal na zaniklou tradici Kruhu přátel hudby, který v České Lípě existoval v minulosti celou řadu let. Pro rok 2020 přikročil spolek ARBOR ke změně místa, v němž se budou koncerty Českolipského komorního cyklu konat, a to s cílem představit českolipskému publiku více neprávem opomíjenou významnou sakrální městskou památku – kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské, který navíc ukrývá zcela mimořádný a cenný varhanní nástroj významným v celonárodním měřítku. Třetí ročník Českolipského komorního cyklu se dočká nejen změny místa, ale i posunu termínu. Uskuteční se od března do prosince s výjimkou letních a prvních podzimních měsíců (24. 3. – 8. 12. 2020) a nabídne opět šest koncertů zaměřených na prezentaci komorní hudby v podání předních tuzemských interpretů. K nejvýznamnějším z nich budou v roce 2020 patřit Barbara Maria Willi, Roman Hoza, Irena Chřibková či soubory Kapralova Quartet, Epoque Quartet, Královéhradecký dětský sbor Jitro či Musica Bohemica Jaroslava Krčka. Novinkou je i opuštění vlastivědných úvodů koncertů, které nahradí populárně muzikologické debaty s umělci, jichž se ujme Pavel Ryjáček, t.č. redaktor Českého rozhlasu, zkušený moderátor koncertů klasické hudby. Předprodej vstupenek a zvýhodněného abonmá na celý cyklus bude zahájen v pondělí 2. prosince.


„Českolipský komorní cyklus si našel své nezastupitelné místo a doplnil kulturní nabídku města Česká Lípa v oblasti klasické hudby v rámci celého roku. Těšíme se tedy společně s Vámi na v pořadí již třetí ročník, který vědomě navazuje na více jak padesátiletou hudební tradici Kruhu přátel hudby v České Lípě. Rok 2020 přinese hned několik novinek. Tou první je změna koncertního prostoru. Novým vybraným prostorem se stane kostel Mistra Jana Husa v městském parku, který nabízí díky své skvostné akustice a větší kapacitě lepší podmínky pro vyznění samotných koncertů. Stalo se již zvykem, že každému koncertu předcházela přednáška o významné osobnosti, která se zapsala do historie České Lípy. V tomto trendu budeme pokračovat, jen témata samotných diskusí nasměrujeme více do hudebních souvislostí prezentovaného programu, představíme hlubší hudební i historický kontext a současně se formou debaty budete moci zapojit návštěvníci i vystupující interpreti. Tyto úvody bude v rámci celého cyklu moderovat populární a renomovaný Pavel Ryjáček, kterého zná zasvěcené publikum z historie moderování festivalu Lípa Musica či z rádiových vln stanice Vltava České rozhlasu. Přejeme si, aby Českolipský komorní cyklus zprostředkoval krásné chvíle z poslechu komorní hudby a přinesl Českolipanům radost ze společného setkávání,“ říká Martin Prokeš, předseda spolku ARBOR.

Kostel Mistra Jana Husa v českolipském Městském parku byl postaven podle návrhu českolipského architekta Richarda Broscheho a do provozu byl uveden v roce 1929 jako německý evangelický kostel. V roce 1930 byl vybaven vynikajícím varhanním nástrojem drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Skříň nástroje je provedena v pseudogotickém slohu, nástroj má jeden manuál s rozsahem C-D3, pedál C-C1. Varhany mají jediný pedálový registr a atypickou menzuru. Jedná se o jeden z nejmenších nástrojů svého druhu, který je dodnes zachovaný v původní podobě, což z něj činí skutečný unikát nevyčíslitelné hodnoty, jenž je chloubou nejen českolipského regionu. Pro vynikající akustiku kostela a tyto vzácné varhany patří kostel k nejvýznamnějším koncertním sálům v České Lípě. A právě s respektem k tomuto unikátnímu místnímu nástroji byl koncipován i program pro příští ročník cyklu, který ve dvou projektech ukáže, jaké možnosti tento vzácný nástroj nabízí. Přední česká varhanice a pedagožka Irena Chřibková připravila sólový průřezový program napříč světem a staletími, který nejlépe odhalí kvality českolipského nástroje a představí díla skladatelů Guilmanta, Nonneta, Böhma, Bacha, Mozarta či Pololáníka.

Ceněný nástroj zazní i v případě sborového koncertu Královéhradeckého sboru Jitro. I v tomto případě prof. Jiří Skopal, sbormistr tohoto úspěšného dětského sboru, připravil vystoupení přímo „ušité na míru“ místnímu nástroji. V programu zazní díla Vivaldiho, Vodňanského, Galkuse, Platperse, Biebla, Brahmse, Řezníčka, Badingse, Ebena, Thomsona nebo Hurníka.

Akcent soudobé české hudby a hudby 20. století lze vysledovat i v projektu věnovaném připomenutí osobnosti české skladatelky Vítězslavy Kaprálové při příležitosti 80. výročí jejího úmrtí v příštím roce. Vítězslava Kaprálová (24. 1. 1915 – 16. 6. 1940) byla ve třicátých letech minulého století považována za jednu z největších skladatelských nadějí české hudby. Osud jí bohužel vyměřil velmi krátký život – dožila se pouhých pětadvaceti let. Přestože o kvalitě její tvorby nebylo nikdy pochyb (proslavila se po Evropě a už nedlouho po její smrti vyšlo několik zásadních publikací o jejím životě a díle) a přestože se její otec Václav Kaprál (1889–1947) až do konce svého života obětavě staral o to, aby její skladby neupadly v zapomnění, ozývala se její hudba z koncertních pódií v průběhu let stále méně a méně, až v posledních čtyřech desetiletích dvacátého století zmizela prakticky úplně. Proto i spolek ARBOR vnímá potřebu tuto významnou osobnost českolipskému publiku představit, a to formou komponovaného projektu kvarteta Kaprálová ve spolupráci s renomovanou herečkou Taťjanou Medveckou, v rámci nějž zazní Osmý smyčcový kvartet Kaprálové i ukázky z její korespondence – Dopisů domů, láskám a přátelům, a který bude poctou skladatelce a dirigentce, která mnoha jiným ženám otevřela dveře na koncertní pódia. Za svého krátkého života dobyla nejen Brno a Prahu, ale také Londýn a Paříž. Právě francouzská metropole jí dala poznat život v kruhu úžasných osobností, obklopených snad všemi múzami umění. Jí samotné bohyně Euterpé nadělila měrou vrchovatou a můžeme jen hořce litovat, že Kaprálové osud nedovolil nadělit více posluchačům. Do nitra této inspirativní ženy i dobové atmosféry v různých koutech Evropy proto dáme posluchačům nahlédnout nejen prostřednictvím hudby, ale také její bohaté korespondence. Koncert se uskuteční ve spolupráci s Kaprálová Society.

Mimoto Českolipský komorní cyklus ctí i významné svátky liturgického roku a svoji dramaturgii tedy obohacuje i o program věnovaný tématice postní doby a vánočních svátků. Pro postní dobu na objednávku pořádajícího spolku vytvořila nový projekt respektovaná osobnost světa staré hudby, prof. Barbara Maria Willi, která ke spolupráci přizvala violoncellistu Michala Raitmajera a vyrazného barytonistu mladší generace, Romana Hozu. I tento projekt je připraven s cílem prezentovat možnosti místního unikátního varhanního nástroje. V rámci večera zazní skladby Bacha, Zelenky a Míči. Před vánočními svátky cyklus svému publiku nabídne setkání s populární Musicou Bohemicou a Jaroslavem Krčkem. V podání těchto umělců zazní Krčkova Vánoční mše a barokní evropské i české vánoční zpěvy.

Českolipský komorní cyklus bude před každým koncertním setkáním předcházet moderovaná přednáška a debata s vystupujícími umělci, kterou povede Pavel Ryjáček, známý především z vln Českého rozhlasu. Ten publiku představí hlubší hudební i historický kontext a souvislosti prezentovaného hudebního programu a současně formou debaty, do které se bude moci zapojit i publikum, představí vystupující interprety.

Stalo se již tradicí, že je v rámci koncertní řady zařazen populárněji laděný open-air večer v altánu v Městském parku, který je návštěvníkům z České Lípy a okolí přístupný zdarma. Pro letošní rok byl vybrán společný projekt úspěšného populárního Epoque Quartetu ve spolupráci s kytarovým duem Siempre Nuevo Matěje Frimla a Patricka Vacíka, kteří nabídnou klasické skladby i přesah do jazzu a tanga. Koncert bude navíc součástí vzpomínkového programu na pět tisíc obyvatel České Lípy, kteří byli 15. června 1945 odsunuti do Německa. V odpoledních hodinách se u bývalého pivovaru v České Lípě uskuteční navíc i pamětní setkání na tuto událost.

Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 2. prosince. Vstupenky na jednotlivé koncerty a zvýhodněné abonmá ne celý cyklus budou k dostání v prodejní kanceláři MHF Lípa Musica v Žižkově ulici č. 528/6 a také prostřednictvím webových stránek www.lipamusica.cz.  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru