V Městském parku odhalí pomník Eduardu Steffenovi

Verze pro tisk |

Historie utváří naši přítomnost i budoucnost a je třeba na ni nezapomínat, vzít si z ní ponaučení, světlé okamžiky připomínat a vyzdvihovat významné osobnosti. Jednu takovou chce připomenout i město Česká Lípa. V Městském parku proto město obnovilo pomník malíři, pedagogovi a z dnešního pohledu občanskému aktivistovi Eduardu Steffenovi. Pomník bude slavnostně odhalen ve čtvrtek 4. června v 15 hodin.

Dvoumetrový podstavec z bílého mramoru má na svém vrcholu bronzovou bustu Eduarda Steffena, která byla nově odlita podle původní busty, která je zachována ve sbírkách vlastivědného muzea. Mramorový monolit pak zdobí ještě bronzová šála s malířskou paletou. Pomník nově stojí v centrální části parku v blízkosti dolního jezírka. Původně stál jinde, nicméně na originální místo ho již nelze kvůli vzrostlé zeleni umístit. 

Poprvé byl pomník Eduardu Steffenovi odhalen nedlouho po jeho smrti 3. června 1894. Tehdy se na něj složilo 33 místních spolků, které mezi sebou vybraly 1664 zlatých. V dnešní době za repliku původního pomníku město zaplatilo cca 350 tisíc korun. Původní pomník byl odstraněn v roce 1941 a bronzová busta měla být využita pro válečné účely. Naštěstí se ji však podařilo zachránit.

„Setkávám se občas s názorem, že naše město nemá historii, že byla přetržena válkou a pak průmyslovým osidlováním v 70. a 80. letech. Že není na koho vzpomínat, koho si vážit. Myslím, že Eduard Steffen je jednou z osobností, která tento názor dokonale vyvrací. S myšlenkou připomenout tohoto významného člověka přišel před několika lety Vlastivědný spolek Českolipska. Jsem ráda, že jsme tuto myšlenku nezavrhli a vytvořili důstojný pomník člověku, který se velkou měrou zasloužil o to, jak Česká Lípa dnes vypadá. Je dobře, že mu tímto můžeme vzdát hold, a to navíc v místě, které bychom bez něj ve městě neměli,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Eduard Steffen se narodil 13. března 1839 ve Vrchlabí. Do České Lípy se dostal v roce 1864, kdy vyhrál konkurz na pozici asistenta pro volné kreslení na Vyšší reálné škole, kreslení pak vyučoval i na augustiniánském gymnáziu. V roce 1875 se podílel na vzniku Vysazovacího a okrašlovacího spolku, který se zasadil o vznik Městského parku, zalesnění Holého vrchu nebo výstavbu rozhledny na Špičáku. V nově vzniklém spolku vykonával Eduard Steffen funkci pokladníka, stejný post zastával i v o tři roky později vzniklém Nordböhmischer Excursions-Clubu. Kromě těchto dvou spolků byl členem i mnohých dalších, aktivně pomáhal s přípravami různých veřejných oslav, byl městským zastupitelem, v roce 1883 byla pod jeho dohledem obnovena a doplněna sgrafitová výzdoba fasád tzv. červeného domu, byl autorem nástěnných maleb pro dnes již neexistující výletní restauraci na Holém vrchu. Vedl tedy bohatý občanský život, zemřel 8. března 1893 ve věku 54 let.
 

alt
alt
alt
Nahoru