Podobu budoucí lávky z Kopečku na Svárov navrhne firma VANER

Verze pro tisk |

Pomyslnou bránou do České Lípy by se v budoucnu mohla stát lávka pro pěší a cyklisty, která propojí dvě českolipské městské části Kopeček a Svárov v současnosti rozdělené silnicí I/9. Podobu této brány navrhne zkušená Projekční kancelář VANER s.r.o. Liberec, které českolipští radní přidělili veřejnou zakázku na svém říjnovém zasedání.

Firma VANER zvítězila s nabídkovou cenou necelých 908 tis. Kč, ačkoli předpokládaná cena byla o necelých 400tis. Kč vyšší. Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace včetně provedení geologického a hydrogeologického průzkumu, inženýrské činnosti, součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a autorského dozoru při provádění stavby. „Hodnotícím kritériem nebyla pouze cena, ale také kvalita projekčního týmu, tedy délka praxe a zkušenosti s podobnými typy staveb. Firma VANER obstála v obou hodnotících kritériích. Nabídla nejnižší cenu a zároveň má s podobnými typy staveb bohaté zkušenosti,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož. 

Na základě studie proveditelnosti, kterou si město nechalo zpracovat v loňském roce, bylo jako nejvhodnější začátek lávky na straně Kopečku vytipováno místo v ulici U Kola, lávka pak na straně Svárova bude ústit u pěšiny za hasičskou stanicí, která dál pokračuje do ulice Karla Poláčka. Náklady na budoucí stavbu jsou dle studie odhadnuté na 9 – 16 milionů korun v závislosti na tom, jakou konstrukci lávky město zvolí. Pokud vše půjde dobře, prováděcí projektová dokumentace by měla být hotová do konce příštího roku. 

„Lokality Svárov a Kopeček jsou na mapě hned vedle sebe, ale pokud se chcete dostat z jedné lokality do druhé, tak to snadné není. Lidé tak často přebíhají frekventovanou silnici I/9, protože se rychle potřebují dostat na druhou stranu. Je pro nás velmi důležité zajistit především bezpečnost, ale také bychom rádi vybrali netradiční, pomyslnou vstupní bránu do našeho města. Těším se, že se lávka stane zajímavou designovou českolipskou stavbou. Firma VANER navrhla kromě jiného i lávku přes silnici I/13 z Nového Boru směrem na Cvikov nebo lávku přes Ploučnici v parku Dr. Milady Horákové. Obě lávky se myslím velmi povedly. Jsem zvědavá, jaké řešení vymyslí projektanti tentokrát,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

Nahoru