Dopravní nehodovost na Českolipsku ve srovnání s loňským rokem

Archiv
Verze pro tisk |

Při nich zemřelo 14 osob, to je o 5 osob méně než ve srovnávaném roce. Těžce se zranilo 48 osob, to je o 10 těžce zraněných méně než v roce 2005, a 361 osob se zranilo lehce, což je o 50 méně než v roce 2005. Hmotné škody představují částku 84 231 300, což je o 8 209 800 více než v roce 2005. Nárůst hmotných škod zřejmě souvisí i s faktem, že si lidé opatřují dražší a luxusnější auta.


Pod vlivem alkoholu bylo způsobeno 81 nehod (o 34 méně než 2005), 193 nehod způsobila vysoká rychlost (o 14 méně než 2005) a 1 194 nehod bylo způsobeno nesprávným způsobem jízdy (v roce 2005 o 4 nehody více). Nesprávný způsob jízdy představuje například nevěnování se řízení, nesprávné couvání, nedodržování bezpečné vzdálenosti nebo vyjíždění do protisměru.


Dopravní policisté předpokládají, že  výraznější výsledky působení novely zákona o silničním provozu se projeví v praxi po delším období, než je dosavadních šest měsíců jeho účinnosti. I za tuto relativně krátkou dobu ale již vysílá pozitivní signály o tom, že je na našich silnicích méně těch nejtragičtějších následků než v roce uplynulém za dřívější právní úpravy zákona o silničním provozu.

Nahoru