Májové veselí pro celou rodinu v Doksech

Verze pro tisk |

Dobrovolný svaz přátel v Doksech pořádá již tradiční Májové veselí pro celou rodinu na nám. Republiky. Letos se koná dne 14. 5. 2016 od 10.00 hodin a je spojeno i s oslavou výročí 700 let od narození krále a císaře Karla IV.

V průběhu dne bude pestrý program, jarmareční prodej, atrakce pro děti, tvůrčí dílnička a jiné. Celá akce započne příchodem královské družiny, do které se může zapojit každý bez rozdílu věku. Večer od 19.00 bude Májová veselice v motorestu Štědrá.

Zvací dopis:

Na vědomost se dává lidu panství Dokského a okolního, že dne 14. 5. 2016 v 10 hodin na ringu Dokském sám král a císař Karel IV. své narozeniny oslaví. Panství Dokské si vybral účelně a záměrně. Traduje se, že před 750 lety bylo město Doksy založeno a on sám tu před 650 lety Velký rybník nechal zhotoviti, jelikož na lovu zvěře zdejší své koně neměl kde napojiti.

Rád Vás uvítá v řadách královské družiny. Touto zvací listinou Vám král na vědomí dává, že si váží Vaši úmorné práce na svých panstvích a pozdraviti by vás chtěl.

Jelikož je moudrý panovník a vinař, oblékněte slavnostní dobový háv a láhev dobrého moku vložte do malé mošny, což bude zajisté využito při náročné to oslavě a připojte se ke královské družině, která se od 9,45 hodin na rohu ulice Komenského (u Kliku) tvarovati bude.

Program:

Královská družina – 10.00–10.30
Královská družina vychází z Komenského ulice na nám. Republiky. V čele družiny je sám král a císař Karel IV se svou chotí Alžbětou (Eliškou) Pomořanskou, se služebnictvem, účinkujícími a lidem Dokským a z okolních panstvích. Seřadiště družiny je v ul. Komenského již od 9.45 hodin.

 

 

MŠ Lesní – 10.30–10.45
MŠ Pražská – 10.45–11.00
ZŠ S. Splavy – 11.00–11.15
Mažoretky Dubá – 11.15–11.30
Babíny di Doksy – 11.30–11.45
Zbrojnoši – šermíři – 11.45–12.15
Divadlo N.O.P.O.Ď. – 12.15–13.15
Country – 13.15–14.15
Flétny – folk – 14.15–14.55
Holubice míru – 14.55–15.00
Májová veselice – motorest ŠTĚDRÁ v Doksech
CL Band – 19.00–24.00Změna programu vyhrazena pořadatelem.

alt
alt
Nahoru