Benefiční koncert učitelů ZUŠ se vydařil!

Verze pro tisk |

Ve čtvrtek 14. 4. se uskutečnil koncert učitelů ZUŠ, který byl poprvé spojen s beneficí. Na pořízení speciálního kočárku a automobilu s nájezdovou rampou přispěli hosté dobrovolným vstupným ve výši 21.615 Kč. Součet všech sbírek a příspěvků činí neuvěřitelných 112.734 Kč.

Poděkování Reginy Stýblové a její dcery Sárinky

Byli jsme velmi dojati a šťastni, kolik úžasných lidiček se podílelo na uspořádání Benefičního koncertu ZUŠ dne 14. 4. 2016 v Rytířském sálu dokského zámku na akci „POMOZME SPOLEČNĚ SÁRINCE“. V první řadě chci poděkovat paní ředitelce Mgr. Ivaně Moudré z MŠ Pražské a paní ředitelce Haně Jungmanové, DiS. ze ZUŠ, které tuto akci iniciovaly a zorganizovaly. Dále chci poděkovat Vám všem, kteří jste podpořili finanční sbírku.

Byli to: Město Doksy, MŠ Pražská, ZŠ K. H. Máchy a ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko, pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Mgr. Lubomír Vasilev, Hotel Port a Rekreační areál Poslův Mlýn. Děkuji Všem účastníkům koncertu, kteří sbírku podpořili dobrovolným vstupným. Myslím si, že nejenom my, jsme nečekali tak velkou účast. Jsem ráda, že žiji v našem městě, kterým osud malé Sáry není lhostejný.

Také chci poděkovat všem účinkujícím za jejich krásné vystoupení bez nároku na honorář a všem, kteří jste se na organizaci koncertu podíleli.

Sárince a nám všem se koncert moc líbil. Pro Sárinku to byl obrovský nezapomenutelný zážitek, o kterém pořád mluví a dlouho ještě bude vzpomínat.

Regina a Sárinka Stýblovi s rodinou

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru