Autor - Magdalena Pujmanová

Dialog Zdeňka Pokorného s naším městem

27.3.2017 19:28 | Muzeum

V Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě právě probíhá výstava s názvem Dialogy o České Lípě. Je vyznáním Zdeňka Pokorného našemu městu.

Excursions-club – průkopník vlastivědné práce na Českolipsku

17.3.2017 23:33 | Muzeum

Od roku 1867, kdy byl přijatý spolkový zákon č. 134/1867, vzniklo v Čechách velké množství spolků a stolních společností, ve kterých lidé podobných zájmů trávili volný čas a rozvíjeli svoje záliby. V roce 1878 vznikl v České Lípě v pořadí 39. spolek, který se svým rozsáhlým a moderním programem vymykal těm ostatním.

Vlastivědná procházka po českolipském Svárově

7.3.2017 18:12 | Ostatní kultura

Slunečné jarní počasí přilákalo v sobotu 4. března přes 70 zájemců z Vlastivědného spolku Českolipska, Klubu českých turistů i obyvatel Svárova na vycházku s historikem Ladislavem Smejkalem. Cílem bylo projít se po městské části Svárov a dozvědět se něco z její historie.

Na procházce na Slovance

28.2.2017 07:56 | Muzeum

Již několik let pořádá Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Klubem českých turistů zimní vycházky po České Lípě. Ty letošní jsou zaměřené na českolipské městské části. 4. února se zájemci sešli u vlakové zastávky Česká Lípa střelnice a odtud se vydali na Slovanku, aby se z vyprávění historika Ladislava Smejkala dozvěděli o jejím vzniku a některých zajímavostech této části města.

Profesoři a studenti lipského gymnázia za Národního obrození

15.2.2017 19:12 | Česká Lípa

Před 390 lety, 12. března 1627, podepsal Albrecht z Valdštejna zakládací listinu českolipského kláštera (jehož faksimile je vystaveno ve stálé expozici v muzeu). Ambiciózní Albrecht z Valdštejna založil v osmi svých městech kláštery s latinskými školami. Chtěl si vychovat svoje příznivce z řad právníků, lékařů, profesorů. Z tohoto důvodu měla v Jičíně vzniknout univerzita, ale vývoj šel jinou cestou. V každém případě, ambice českého vojevůdce a knížete našemu městu prospěla. Po čtyřech letech stavebních prací byla v augustiniánském klášteře otevřená latinská škola, kterou prošla v dlouhém období jejího působení řada významných učitelů, a byla jimi vychovaná a ovlivněná spousta studentů, kteří svým významem přesáhli českolipský region.

Jan Evangelista Konopas a jeho cesta do Vídně

1.2.2017 08:00 | Muzeum

Na další přednášce Vlastivědného spolku Českolipska s názvem Cesta do Vídně podniknutá v roce 1864 Janem Evangelistou Konopasem využil Ladislav Smejkal další z mnoha sbírkových předmětů uložených v depozitu muzea. Sešitek 10 x 15 cm vytržený z desek získal ve 30.letech 20. století pro Český muzejní spolek jeho předseda Josef Maštálko. Uvnitř sešitku jsou kresby a popis sedmnáctidenní cesty ze Sudoměřic do Vídně a zpět v roce 1864. Do Českého muzejního spolku se dostal zajímavý rukopis českého písmáka, který měl vytříbený vkus v psaní, a který si všímal zajímavých i všedních věcí.

V muzeu se přednášelo o vzácných Malotínových sbírkách

26.1.2017 21:12 | Česká Lípa

Výjimečný člověk a mecenáš českolipského muzea – takto se dá stručně charakterizovat Bohumil Malotín, kterého nám v další přednášce Vlastivědného spolku Českolipska připomněli Ladislav Smejkal a Jana Fridrichová. Českolipskému muzeu odkázal dvě ojedinělé sbírky, které obsahují přes 1800 svazků.

Dojmy z Českolipska na přednášce Vlastivědného spolku

12.1.2017 17:38 | Muzeum

Vlastivědný spolek Českolipska začal letošní činnost v sobotu 7. ledna přednáškou Dojmy z Českolipska. Ladislav Smejkal tentokrát nezvolil žádné téma, na digitalizovaných fotografiích jsme si připomněli život na Českolipsku na přelomu 19. a 20. století, a zejména v meziválečném období.

Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho

9.1.2017 04:07 | Literatura

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 v 16 hodin bude v klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za účasti zástupců vydavatele Státního oblastního archivu v Litoměřicích a nakladatelství Scriptorium představena veřejnosti výjimečná kniha Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho, která vyšla na konci roku 2016. Kroniku přepsal z německého originálu, přeložil do češtiny a doplnil úvodní studií, poznámkami a rejstříky Jaroslav Panáček, jenž se také prezentace zúčastní.

Českolipský malíř Robert Leinweber – ilustrátor Bible

16.12.2016 08:01 | Muzeum

Poslední akcí Vlastivědného spolku Českolipska v letošním roce byla přednáška o malíři Robertu Leinweberovi. Historik Ladislav Smejkal čerpal i tentokrát z muzejních sbírek, které vlastní soubor pohlednic s biblickými náměty od tohoto umělce přezdívaného ilustrátor bible.