Autor - Magdalena Pujmanová

Vlastivědná a muzejní práce na Českolipsku v 50. a 60. letech

25.10.2017 06:09 | Muzeum

Před padesáti lety, v září roku 1967, vznikl Klub přátel muzea. Byl tak položen další kamínek do mozaiky bohaté historie vlastivědné a muzejní práce na Českolipsku, ve které se prolíná vlastenectví Němců a Čechů k tomuto regionu.

Kartičkové kalendáře ze sbírky Zdeňka Binky na výstavě v muzeu

15.10.2017 20:44 | Muzeum

V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě můžete navštívit výstavu s názvem Roky na kartě. Jsou zde vystavené kartičkové kalendáře zapůjčené od amatérského sběratele Zdeňka Binky, který je začal sbírat v sedmi letech a k dnešním dnům čítá jeho sbírka úctyhodných 119 tisíc kusů.

Česká Lípa jako na dlani z vyhlídky na Hůrce

2.10.2017 06:45 | Muzeum

V sobotu 23. září pořádal Vlastivědný spolek Českolipska procházku na Hůrku, kde byla letos na jaře postavená dřevěná vyhlídka s geologickým popisem místa, stručnou historií města a panoramatickou fotografií České Lípy. Před svárovskou školou se sešlo 18 zájemců a dva průvodci: historik Ladislav Smejkal a geolog Petr Mužák - pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Ex libris a burza knih v muzejní knihovně

27.9.2017 06:06 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se i v letošním roce zapojí do celostátní akce Týden knihoven, která se tradičně koná v prvním říjnovém týdnu.

Výzva – přijďte prodat nepotřebné knihy!

4.9.2017 21:29 | Ostatní kultura

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě pořádá v sobotu 7. října 2. ročník burzy knih. Je určená Vám, kteří máte doma knihy, které Vás už omrzely a začínají překážet. Přesto k nim máte vřelý vztah a nechcete je jenom tak vyhodit. Řešíte-li tento problém máte nyní možnost nabídnout nepotřebné knihy jiným zájemcům. V letošním roce jsme rozšířili nabídku o ostatní tiskoviny – časopisy, kalendáře, plakáty, pohlednice, fotografie, grafické listy, gramofonové desky atd.

Velká válka, ruské revoluce a naděje na výstavě v muzeu

8.8.2017 06:14 | Muzeum

Od roku 2014 si každoročně, v rámci celostátní kampaně Muzea a Velká válka, připomínáme události před sto lety. Letošní výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, zahájená v den výročí sarajevského atentátu, má název Válka a revoluce. Dvě slova, která nevěstí nic dobrého, neboť v dobách válečných a revolučních se ke slovu dostávají zbraně a není v nich prostor pro spravedlivá řešení. Již při francouzské revoluci hodně, původně nadšených zastánců tohoto politického kvasu (např. J. F. Opitz) záhy pochopilo, jak je taková doba neklidná a nespravedlivá. Přesto, každý takovýto neklid boří překonané a nevyhovující pořádky, a posouvá vývoj lidských dějin kupředu. Nejlépe to vystihl František Palacký: „Revoluce v přirození a člověčenstvu strašné jsou a jednotlivé osoby pod tím břemenem padají, ale revoluce ty uvádí nový život do přírody a člověčenstva.“

Výstava v Maštálkové síni o životě drobného rolníka

18.5.2017 06:27 | Muzeum

Koncem dubna byla v Maštálkově výstavní síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě otevřena výstava s názvem František Kněžík a ti druzí. Na životě drobného rolníka ukazuje historii českolipského zemědělství v 1. polovině 20. století a dotýká se tématu, které je opomíjené.

Muzeum představuje vytloukané potiskovací formy

10.5.2017 06:08 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě vlastní rozsáhlou sbírku potiskovacích forem, kterými se před 200 lety ručně potiskovaly látky. Vyrábělo se jich několik druhů. Loni muzeum představilo formy dřevěné, v květnu letošního roku v rámci akce Exponát měsíce vystavuje formy vytloukané.

Českolipské městské hradby

29.4.2017 07:44 | Muzeum

Dne 24. dubna 1337 byla vydána zakládací listina města Bělé pod Bezdězem, na které je jako jeden z lokátorů uveden českolipský měšťan Křišťan. Jeho podpis je považován za nejstarší důvěryhodný pramen, který dokládá existenci našeho města. Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s městem Česká Lípa uspořádal 22. dubna k tomuto výročí exkurzi po městských hradbách, kterou vedl historik Ladislav Smejkal.

Českolipská Loreta s ambitem a Svatými schody

12.4.2017 17:09 | Muzeum

Po krátké přestávce pokračuje Vlastivědný spolek Českolipska ve své činnosti blokem exkurzí a výletů. V sobotu 8. dubna pozval historik Ladislav Smejkal zájemce na prohlídku zajímavých míst augustiniánského kláštera v České Lípě. Ten byl založen před 390 lety jako duchovní a vzdělávací středisko, které bylo v pozdějších letech rozšířené o místo posvátné a poutní.