Mimořádný sportovní výkon

Verze pro tisk |

Je krásné, když se ke konci školního roku může škola pochlubit mimořádným oceněním svého žáka. Žák osmého ročníku Základní školy praktické v České Lípě, Mário Samko se z krajského kola v Liberci kvalifikoval do Národního finále atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se konalo od 13.06. do 15.06.2018 v Karlových Varech.

Společně s ostatními závodníky z celé České republiky závodil za Liberecký kraj v těchto disciplínách: běh 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh 1 500 m. Atletický čtyřboj je pro závodníky náročný, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Mário dosáhl ve všech uvedených disciplínách výborných výsledků a v konečném hodnocení to znamenalo 1. místo a naše velké blahopřání.

Oceňujeme nejen jeho úžasný sportovní výkon, ale také osobní vystupování během celého pobytu v Karlových Varech, kterým reprezentoval dobré jméno naší školy. Družstvo žáků Libereckého kraje ve složení: Horáček Radek, Machata Václav, Samko Mário bylo v celkovém republikovém hodnocení na krásném 3. místě.

Mgr. Věra Kolářová

                                                                                      

Nahoru